Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Głowa do góry. Klub Młodych Astronomów - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy w Wydminach

Cel:

Gmina Wydminy jest terenem o wysokim stopniu bezrobocia nie mającym alternatywnych możliwości zarobkowania. Poza tym jest to gmina rolnicza, składająca się z wielu małych, indywidualnych gospodarstw rolnych, o małej rentowności. Młodzież ma utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii i osiągnięć nauki. Ze względu na ograniczenia finansowe w szkole nie ma zajęć, które rozwijałyby zainteresowania młodzieży szczególnie z zakresu nauk ścisłych i pożytecznie zagospodarowywałyby czas wolny. Projekt ma na celu kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej udostępnionej również dla młodzieży dojeżdżającej, pobudzenie aspiracji poznawczych i stworzenie warunków do nabywania i pogłębiania wiedzy.
Celem projektu jest poznanie warsztatu pracy astronoma oraz metod otrzymywania informacji o Wszechświecie z obserwacji astronomicznych. Młodzież pozna instrumenty atronomiczne (teleskop), sama wykona lunetki obserwacyjne i uczyć się będzie wykonywania obserwacji, a następnie interpretowania ich wyników. Pozna szerzej zagadnienia astronomiczne, najnowsze osiagnięcia astronomii i nauk pokrewnych, nabędzie umiejetności informatyczne. Nauczy się wykonywania zdjęć obiektów za pomoca aparatu cyfrowego i teleskopu – astrofotografia.

Odbiorcy projektu:

Gmina Wydminy jest terenem o wysokim stopniu bezrobocia nie mającym alternatywnych możliwości zarobkowania. Poza tym jest to gmina rolnicza, składająca się z wielu małych, indywidualnych gospodarstw rolnych, o małej rentowności. Młodzież ma utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii i osiągnięć nauki. Ze względu na ograniczenia finansowe w szkole nie ma zajęć, które rozwijałyby zainteresowania młodzieży szczególnie z zakresu nauk ścisłych i pożytecznie zagospodarowywałyby czas wolny. Projekt ma na celu kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej udostępnionej również dla młodzieży dojeżdżającej, pobudzenie aspiracji poznawczych i stworzenie warunków do nabywania i pogłębiania wiedzy.

Opis projektu:

Projekt ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwijanie dociekliwości poznawczej, zainteresowanie młodzieży astronomią, amatorską astrofotografią i obserwacjami nieba; promocję nauk ścisłych: astronomii, fizyki, informatyki, astrofotografii wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej z małych miejscowości i środowisk popegeerowskich.. Zapewnienie dostępu do nowoczesnej technologii iosiągnięć nauki. Zaktywizowanie uczniów ZSO Wydminy do działań pozaszkolnych na rzecz środowiska lokalnego. Wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych. Umożliwienie uczestnictwa w zajęciach młodzieży dojeżdżającej. Zorganizowanie wyjazdów do Planetarium w Toruniu i w Olsztynie oraz obserwatoriów w Olsztynie i Piwnicach, pokrywając koszt uczestnictwa w przedsięwzięciu. Dotacja przeznaczona zostanie na zakup sprzętu do prowadzenia obserwacji nieba i wykonywania zdjęć obiektów: teleskop i oprzyrządowanie oraz materiałów do samodzielnego wykonywania lunetek.
Pokryje również koszty osbowe prowadzących zajęcia z młodzieżą a także koszty spotkań z astronomem i osobami udzielającymi fachowej pomocy w dziedzinie astrofotografii. Ponadto przeznaczona zostanie na zakup niezbędnych materiałów do wykonywania zdjęć, tworzenia prezentacji, publikowania biuletynu zorganizowania wystawy, udziału w konkursach, organizowania prelekcji i przezentacji dla społeczności lokalnej. Znaczna część dotacji przeznaczona zostanie na dowóz młodzieży mieszkającej poza Wydminami na zajęcia obserwacyjne i warsztatowe. Zaprenumerowane zostaną czasopisma specjalistyczne i książki popularno-naukowe z zakresu astronomii i nauk pokrewnych oraz nagrody dla uczestników konkursów.

Budżet projektu: 20 000 zł

Dotacja: 27 380 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wydminy w Wydminach

Miejscowość: Wydminy

Ulica, nr domu i lokalu: Grunwaldzka 2

Kod pocztowy i Poczta: 11-510 Wydminy

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: giżycki

Adres strony internetowej: http://

Głowa do góry. Klub Młodych Astronomów

Grunwaldzka 80, 11-510 Wydminy, Polska

Więcej