Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tradycje ludowe – wczoraj i dziś - 2006

Realizowany przez:

Dom Kultury w Gołdapi

Cel:

Grabowo to miejscowość popegeerowska. Jej mieszkańcy borykają się z biedą i bezrobociem, często ulegają nałogom (np.alkoholizm). Młodzież nie widzi dla siebie perspektyw samorozwoju,brak im zainteresowań. Pozostaje bierna, rzadko włącza się w lokalne inicjatywy. Projekt ma na celu zmobilizowanie młodzieży do pracy społecznej, wzbudzenie zainteresowania swoim regionem i ukazanie im jego wyjątkowości. Zakłada także integrację z pokoleniem dziadków, którego w ogóle nie znają. Poprzez pokazanie podejścia do regionalnej kultury w różnych miejscowościach pragniemy poszerzyć ich horyzonty, pokazać, że Grabowo nie jest całym światem, a na obiad można jeść nie tylko schabowe z ziemniakami i surówką.
Celem projektu jest zmiana, polegajaca na rozwoju umiejetności pozyskiwania wiedzy z różnorodnych źródeł oraz jej praktycznego wykorzystania w przeciągu roku u 40 młodych osób z terenu sołectwa grabowskiego. Projekt ma nauczyć współdziałania z lokalną społecznością (głównie starszymi osobami) oraz pracy w grupie. Zakłada także poszerzenie wiedzy o własnym regionie, jego historii, tradycjach, mieszkańcach, wzbudzenie więzi z „małą ojczyzną” umiejscowioną na mapie regionu, państwa i Europy. Ma uczyć szacunku do tego co było, ale i ukazywać zachodzące zmiany tradycyjnej kultury wiejskiej.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą wolontariusze Klubu Wolontariusza działającego przy świetlicy wiejskiej w Grabowie, w wieku od 13 do 19 lat-8os., wychowankowie świetlicy wiejskiej w Grabowie, angażujący się w realizowane w świetlicy programy i warsztaty, w wieku od 13 do 18 lat -40os., a także osoby wyróżnione w dwóch konkursach – plastycznym i literackim związanych z tradycjami i baśniami lokalnymi w wieku od 13 do 16 lat-10os. Większość uczestników to mieszkańcy Grabowa, pozostali, mieszkańcy okolicznych wiosek, dojeżdżają autobusami PKS- 200os.

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzenie młodzieży do pracy społecznej w środowisku lokalnym. Jego realizacja stworzy możliwości aktywnego i kreatywnego wykorzystania wolnego czasu. Projekt, poprzez skupienie się na regionalnej historii, podaniach, obrzędach i obyczajach ludowych, umożliwi poznanie dziedzictwa kulturowego zarówno regionu, jak i „małej ojczyzny”, jej mieszkańców oraz pobudzi lokalną tożsamość.
Podczas realizacji projektu młodzież rozwinie wyobraźnię i fantazję, a także pozna swoje korzenie i zbliży się do pokolenia dziadków. Umożliwi to rozwój takich cech, jak odpowiedzialność, wrażliwość, cierpliwość, szacunek dla starszych. Rozwinie umiejętność współpracy i zintegruje środowisko młodzieżowe.
Podczas trwania projektu młodzież rozwinie zdolności informatyczne, fotograficzne, edytorskie, a także pozna proces publikacji książkowej – od pomysłu do produktu.
Zaplanowane działania przewidują:
– zebranie informacji o tradycjach ludowych i baśniach od starszych mieszkańców Grabowa i okolic
– przeprowadzenie lekcji o historii i tradycjach regionalnych
– zorganizowanie konkursów związanych z tradycjami i podaniami lokalnymi
– wyjazdy do muzeów ludowych
– przygotowanie poszczególnych świąt ludowych
– opracowanie i przygotowanie do druku zebranych materiałów (dotyczących dawnych podań i tradycji, wypowiedzi starszych osób, efektów konkursu
– przygotowanie wystawy fotograficznej dokumentującej przebieg kolejnych etapów projektu
Efektami projektu będą: wydanie publikacji poświęconej lokalnym tradycjom i baśniom, zorganizowanie wystawy fotograficznej oraz utworzenie stowarzyszenia wspierającego wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
Dotacja zostanie przeznaczona na wydanie książki, przygotowanie wystawy, wycieczki do muzeów ludowych, przygotowanie oprawy świąt ludowych.

Budżet projektu: 17 300 zł

Dotacja: 23 075 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Dom Kultury w Gołdapi

Miejscowość: Gołdap

Ulica, nr domu i lokalu: Krótka 2

Kod pocztowy i Poczta: 19-500 Gołdap

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: gołdapski

Adres strony internetowej: –

Tradycje ludowe – wczoraj i dziś

Żeromskiego 5, 19-500 Gołdap, Polska

Więcej