Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Żywe muzeum - 2006

Realizowany przez:

Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne, Krzywiń

Cel:

Celem projektu jest stworzenie wystawy, która będzie dostępna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kościańskiego. Głównym założeniem pomysłodawców jest powołanie do życia ekspozycji, dzięki której uczniowie poznają i przybliżą sobie dawne techniki rzemieślnicze.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami i realizatorami projektu będą członkowie Bractwa Jest to młodzież w wieku od 13 do 19 lat zamieszkująca teren powiatu kościańskiego.

Opis projektu:

W ramach projektu planujemy zakup materiałów koniecznych do wykonania ekspozycji (stal, narzędzia) oraz wykonanie przedmiotów, które znajdą się na wystawie. Następnie wystawę umieścimy w wybranej szkole, gdzie nastąpi jej uroczyste otwarcie. Po miesiącu zostanie ona przeniesiona do następnej szkoły. Wyboru szkół, w których znajdzie się ekspozycja dokonamy w sierpniu.
Głównym efektem tego projektu będzie stworzenie młodzieży szansy na poznanie historii w sposób namacalny. Zajęcia z historii staną się ciekawsze i zdecydowanie bardziej utkwią młodzieży w pamięci. Dzięki powstaniu „Żywego muzeum’ uczniowie lokalnych szkół poznają dawne rzemiosło i sztukę z nim związaną. Efektem działań projektu będzie również przeprowadzenie warsztatów dla zainteresowanej młodzieży oraz podniesienie „wartości’ małej ojczyzny, w której mieszkają uczniowie. Ponadto w wielu młodych ludziach tkwi chęć tworzenia, wyrażania siebie. Dajemy im szanse wcielenia się w jedną z ról, która była codziennością 300 lat temu, nie ograniczamy ich pragnień i wyobraźni zasadami i regułami panującymi na co dzień w świecie dorosłych.
Planujemy zakup sprzętu oraz materiałów potrzebnych do wykonania ekspozycji. Jej stworzeniem zajmą się członkowie Bractwa. Za część środków zakupimy materiały konieczne do przeprowadzenia warsztatów i szkoleń dla młodzieży.

Budżet projektu: 36 000 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Krzywińskie Towarzystwo Kulturalne, Krzywiń

Miejscowość: Krzywiń

Ulica, nr domu i lokalu: gen. D. Chłapowskiego 34

Kod pocztowy i Poczta: 64-010 Krzywiń

Województwo: wielkopolskie

Powiat: kościański

Adres strony internetowej: –

Żywe muzeum

Osiedle Awdańców 22, 64-010 Krzywiń, Polska

Więcej