Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Rosarium – Klub - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pielgrzymującej Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Cel:

Celem projektu ROSARIUM-KLUB jest samodzielne stworzenie, przez grupę młodzieży, w po-mieszczeniach XIX-wiecznej stajni we wsi Różanka klubu młodzieżowego, działającego codziennie po południu i zarządzanego przez młodzieżową Radę Klubu.

Odbiorcy projektu:

Młodzież ze wsi Różanka.

Opis projektu:

W ramach projektu młodzież będzie mogła bez-płatnie korzystać ze stanowisk komputerowo-interentowych (interenetowe okno na świat), a także zosta-nie przeszkolona w pracy z komputerem i interenetem. Projekt zakłada uaktywnianie młodzieży poprzez cykl 15 tematycznych spotkań klubowych, realizację mini-projektów, wymyślonych przez młodzież, a skie-rowanych do społeczności lokalnej, oraz organizację przez klub pięciu imprez o zasięgu lokalnym. Młodzi ludzie będą dzielić się swoimi umiejętnościami z dorosłymi, np. szkoląc ich w zakresie podstawowego posługiwania się komputerem i interenetem.
Projekt zakłada pracę młodzieży od etapu planowania, przez remont istniejących pomieszczeń staj-ni i dostosowanie ich do potrzeb klubu, jego wyposażenie oraz zachęcenie jak największej ilości młodych ludzi do uczestnictwa w pracach klubu. Także program pracy KLUBU ROS ARIUM, przebieg 15 spotkań tematycznych, zakres i program warsztatów i szkoleń oraz mini-projektów, będą ustalane, wymyślane i realizowane przez młodzież. Pełna odpowiedzialność, samodzielne podejmowanie decyzji, nabywanie niezbędnych umiejętności do zarządzania klubem, spotkaniami, mini-projektami i imprezami – to ważne cechy tego projektu.
Realizując projekt ROSARIUM-KLUB młodzi ludzie będą uczyli się współpracy ze sobą z dorosłymi mieszkańcami wsi oraz współdziałającymi z nimi instytucjami, firmami i organizacjami. Mamy nadzieję, że dzisięcio – miesięczna współpraca w ramach projektu ROSARIUM-KLUB, spowoduje, że klub młodzieżowy pozostanie w Różance przez wiele lat, służąc młodym ludziom i społeczności lokalnej.

Budżet projektu: 48 000 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pielgrzymującej Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Miejscowość: Kłodzko

Ulica, nr domu i lokalu: S. Wyszyńskiego 1

Kod pocztowy i Poczta: 57-300 Kłodzko

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Adres strony internetowej: –

Rosarium – Klub

Wyszyńskiego 6, 57-300 Kłodzko, Polska

Więcej