Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Echa flisackich spławów - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań w Ulanowie

Cel:

Celem projektu jest wdrożenie młodzieży do aktywności, rozwijanie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i planowania działań oraz poznanie i promocja własnego regionu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy projektu to 36 uczniów klas I – III gimnazjum pochodzący głownie ze środowisk wiejskich.

Opis projektu:

Działania w projekcie koncentrują się wokół poznawania przez młodzież tradycji flisackich oraz dostrzegania i promowania walorów turystycznych doliny Tanwi i Sanu. Młodzież realizuje projekt pracując w siedmiu grup zadawniowych: dziennikarskiej, teatralnej, fotograficznej, filmowej, informatycznej, turystycznej i medialno-promocyjnej. Po zdobyciu niezbędnych umiejętności i poznaniu zasad turystyki kajakowej rganizuje spływ kajakowy Tanwią z Suśca do Ulanowa, w czasie którego zbierają materiały do opracowania szlaku kajakowego dla miłośników turystyki wodnej. Tradycje flisackie poznają poprzez spotkania, wywiady, wycieczki do St.Woli, Sandomierza i Kazimierza oraz spływy galarem po Sanie. Zebrane materiały wykorzystane są do wykonania folderu będącego turystyczna reklamą Ulanowa oraz do przygotowania i wystawienia sztuki teatralnej o tematyce flisackiej. Efekty pracy zostaną przedstawione podczas Międzynarodowego Zjazdu Flisaków i świętowania projektu.

Budżet projektu: 70 135 zł

Dotacja: 50 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań w Ulanowie

Miejscowość: Ulanów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. T. Buli 3

Kod pocztowy i Poczta: 37-410 Ulanów

Województwo: podkarpackie

Powiat: niżański

Adres strony internetowej: http://silprzystan.pl/

Echa flisackich spławów

Turystyczna 6, 37-410 Ulanów, Polska

Więcej