Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzi Miłośnicy Wojborza - 2006

Realizowany przez:

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Cel:

Projekt ma na celu pobudzenie aspiracji poznawczych młodzieży, wzmożenie w młodych ludziach 'lokalnego patriotyzmu’, zapoznanie ich z kulturą i tradycją regionu a tym samym zainspirowanie i przygotowanie ich do podjęcia działań na rzecz jego rozwoju. Jednocześnie, realizacja projektu pozwoli młodzieży wiejskiej zapoznać się z umiejętnościami przydatnymi w życiu codziennym, przybliży możliwości techniczne nowoczesnego sprzętu wraz ze sposobami skutecznego ich wykorzystywania.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie grupa młodzieży, działająca pod nazwą 'Klub Młodych Miłośników Wojborza’, która będzie promować bogatą historię i kulturę Wojborza i okolic.

Opis projektu:

Przeprowadzony zostanie szereg warsztatów, mających przybliżyć uczestnikom m.in. kuchnię regionalną, rękodzielnictwo, zwyczaje, w wysokim stopniu zaszczepiając młodym ludziom szacunek do tradycji regionu. Z kolei dzięki warsztatom pisarskim i dziennikarskim młodzież zapozna się z technikami stosowanymi w tych dziedzinach, co wyzwoli kreatywność młodzieży oraz umożliwi im umiejętne zebranie informacji o zabytkach i historii regionu. Materiały te posłużą do przygotowania prezentacji dla mieszkańców wsi, oraz umożliwią opracowanie i opublikowanie książki 'Wspomnienia osadników i zabytki Wojborza’. Przygotowane zostaną także foldery informacyjne, promujące atrakcje tutystyczno-rekreacyjno- przyrodnicze Wojborza i okolic. Raz w miesiącu ukazywać się będzie gazeta 'Nowiny Wojborza’ w całości redagowana przez uczestników projektu, w której zamieszczane będą ciekawostki z życia społeczności Wojborza. 'Klub MMW’ uzyska szerokie wsparcie i pomoc od lokalnych jednostek samorządowych i pozarządowych, rodziców i opiekunów. Uzyskana dotacja przeznaczona zostanie na zakup niezbędnego sprzętu, materiałów warsztatowych, oraz wydruk publikacji.

Budżet projektu: 22 527 zł

Dotacja: 16 800 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko w Ołdrzychowicach Kłodzkich

Miejscowość: Ołdrzychowice Kłodzkie

Ulica, nr domu i lokalu: Kłodzka

Kod pocztowy i Poczta: 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Adres strony internetowej: –

Młodzi Miłośnicy Wojborza

Kłodzka 60, 57-360 Ołdrzychowice Kłodzkie, Polska

Więcej