Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Edukacja Ekologiczna – Nasz Wspólny Film o Puszczy Niepołomickiej - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum Społeczne im. lady Sue Ryder w Woli Batorskiej

Cel:

Celem projektu jest pobudzenie aspiracji twórczych wśród młodzieży oraz rozbudzenie zainteresowania własnym regionem poprzez nakręcenie filmu o Puszczy Niepołomickiej przez członków nowopowstałego Klubu Przyrodnika. Efektem projektu będzie m.in. poprawienie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych, dzięki zastosowaniu aktywnych metod nauczania i zaciśnionej współpracy. Dzieci będą mogły aktywnie spędzać wolny czas, co wpłynie pozytywnie na kreowanie ambicji i poczucie własnej wartości. Członkowie Klubu będą promować edukację ekologiczną wśród młodzieży poprzez swoje działania we współpracy z Nadleśnictwem.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą uczniowie Gimnazjum w Woli Batorskiej w wieku 13-16 lat.

Opis projektu:

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:
1.Przeprowadzenie przez nauczycieli ankiety rekrutacyjnej i wybranie uczniów chętnych do działań w
Klubie.
2.Zakup kamery
3.1 spotkanie Klubu, na którym przeprowadzony zostanie test wiedzy
4. Stworzenie strony internetowej Klubu
5. Szkolenie filmowania-rezyserowania
6. Prelekcje ekologiczne i kręcenie filmu – są to działania cykliczne. 7.Napisanie artykułu do gazety o projekcie
8 Konkurs na tytuł filmu
9. Montaż scen, i wybranie najciekawszych fragmentów na CD -przewodnik
10. Przygotowanie plakatów i ich rozwieszenie w szkole i wsi Wola Batorska.
11. Zaproszenie gości na uroczystość
12. Przygotowanie Sali gimnastycznej na pokaz filmu
13. Uroczysty pokaz filmu
14. Zgłoszenie filmu do cyklu 'Twój Film’ w TVP Kraków
15. Powołanie Stowarzyszenia Ekologów
16. Ewaluacja projektu
17. Rozliczenie projektu

Budżet projektu: 8 130 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum Społeczne im. lady Sue Ryder w Woli Batorskiej

Miejscowość: Wola Batorska

Ulica, nr domu i lokalu: Wola Batorska 734

Kod pocztowy i Poczta: 32-006 Wola Batorska

Województwo: małopolskie

Powiat: wielicki

Adres strony internetowej: –

Edukacja Ekologiczna – Nasz Wspólny Film o Puszczy Niepołomickiej

Wola Batorska 155, 32-007, Polska

Więcej