Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowa Akademia Słowian i Wikingów - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta w Wolinie

Cel:

Niższy poziom kształcenia, ograniczona i uboga oferta zajęć pozalekcyjnych oraz alternatywnych możliwości spędzania wolnego czasu w połączeniu ze złą sytuacją ekonomiczno-społeczną mieszkańców popegeerowskiej gminy Wolin zmuszają do działania. Wynika z tego nagląca potrzeba wdrożenia programu podnoszącego i wspierającego nie tylko aspiracje edukacyjne, ale też aktywność, umiejętności społeczne, rozwijającego wyobraźnię i kreatywność oraz sposoby samorealizacji.
Cele projektu:
-rozpoczęcie długofalowych, cyklicznych zajęć historyczno-teatralnych dla zorganizowanej grupy młodzieży
-stworzenie programu szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych podnoszącego szanse edukacyjne
-archeologia żywa – pobudzenie wyobraźni historycznej
-nauka dawnych rzemiosł-nowe umiejętności i nowa droga spędzania czasu wolnego
-rozwinięcie umiejętności zdobywania wiedzy poprzez alternatywne sposoby edukacji
-rozwinięcie świadomości grupowej i społecznej
-podniesienie
samooceny, potencjału twórczego młodzieży
-stworzenie możliwości kontaktów międzynarodowych-rozwijanie znajomości języków obcych

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku od 13 do 19 lat – uczniowie wolińskich szkół zostaną zapoznani z założeniami projektu w trakcie prezentacji na szkolnych lekcjach historii. Uczniowie są mieszkańcami Wolina i okolic a na zajęcia programowe będą przychodzić lub dojeżdżać szkolnymi autobusami, PKS-em lub rowerami.

Opis projektu:

Projekt rozpocznie długofalowe, cykliczne zajęcia historyczno-teatralne dla zorganizowanej grupy młodzieży wykorzystujące bogatą historię regionu do interdyscyplinarnych działań. Stworzy to szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych podnoszących szanse edukacyjne młodych ludzi. Młodzież w wieku 13-19 lat pod okiem nauczycieli, zawodowych rzemieślników i członków Stowarzyszenia rozpocznie zaplanowane działania: warsztaty dawnych rzemiosł-ciesielskie, snycerskie, wikliniarskie, tkackie, skórnicze, jubilerskie, rogownicze, introligatorskie i zdobnicze, bicia monet i robienia instrumentów muzycznych. Wszystkie warsztaty będą miały na celu zapoznanie z realiami historycznymi, technikami wykonywania, typologią i narzędziami. Pobudzą też dążenie do poszukiwania nowych metod pozyskiwania wiedzy i samodoskonalenia się oraz pozwolą na odnalezienie własnej drogi w działaniach grupowych i prospołecznych, rozwiną praktyczne umiejętności manualne i twórczą wyobraźnię mające ogromny wpływ na rozwój intelektualny i emocjonalny. Młodzież włączy się w działania Stowarzyszenia i będzie miała ciekawą okazję nawiązania kontaktów międzynarodowych, co zmobilizuje ich i da dodatkową możliwość nauki języków obcych. Elementem projektu będzie również zrealizowanie przez młodzież przedstawienia historyczno-teatralnego z wykorzystaniem przygotowanej samodzielnie scenografii, strojów historycznych i rekwizytów. Kolejna inscenizacja, której przygotowanie rozpocznie się pod koniec programu, przewidziana jest z okazji Dnia Wiosny (marzec 2007)-po zakończeniu projektu. Dotacja wykorzystana zostanie na materiały (do szycia strojów, butów, krajek itd. oraz wykonania scenografii i innych rekwizytów) oraz opłatę instruktorów, opiekunów, a także transport materiałów i osób, obsługę i księgowość projektu.

Budżet projektu: 27 120 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Słowian i Wikingów Wolin Jomsborg Vineta w Wolinie

Miejscowość: Wolin

Ulica, nr domu i lokalu: Graniczna 2

Kod pocztowy i Poczta: 72-510 Wolin

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: kamieński

Adres strony internetowej: http://www.jomsborg-vineta.com

Młodzieżowa Akademia Słowian i Wikingów

Graniczna 1, 72-510 Wolin, Polska

Więcej