Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Albertów – nasze gniazdo - 2006

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu

Cel:

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowiska odległej od centrum gminy wsi Albertów, gdzie likwidując przed kilkoma laty szkołę, pozbawiono tę miejscowość ośrodka życia kulturalnego, możliwości pożytecznego spędzania czasu wolnego, dostępu do rozwijających się nieustannie technologii komputerowych, do doskonalenia języków obcych, budowania w twórczy sposób więzi środowiskowych. Obserwując to środowisko mamy świadomość, że mieszkająca tam młodzież nie może korzystać z propozycji szkolnych kół zainteresowań w Lipiu, popołudniowych zajęć w Gminnym Ośrodku Kultury itp. ze względu na oddalenie, utrudniony dojazd i niski status materialny
Nasz projekt powstał z myślą o wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, do jakich zalicza się nasza gmina. Jednocześnie jego celem jest rozbudzanie w nich poczucia przynależności do środowiska lokalnego, ćwiczenie biegłości posługiwania się językiem angielskim, zainteresowanie wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych, rozwinięcie wyobraźni, twórczego myślenia i samodzielności.
Chcemy zaszczepić w nich zamiłowanie do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego. Planujemy również rozwijać u dzieci umiejętność korzystania ze środków audiowizualnych

Odbiorcy projektu:

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży od 13 do 19 lat ze wsi Albertów, odległej o 3 km. od Gminnego Ośrodka Kultury.
Po zlikwidowaniu w 1990 r. Szkoły Podstawowej w Albertowie pozbawiono tę miejscowość jedynego ośrodka życia kulturalnego, a dzieci i młodzież możliwości pożytecznego spędzania czasu wolnego. Środowisko stało się wyizolowane, narażone na powstawanie zachowań patologicznych sprzyjających agresji i nałogom.
Ze względu na niski status materialny rodziców, dzieci nie mogą dojeżdżać i korzystać z zajęć proponowanych przez GOK i szkoły w Lipiu. Działania lokalnej świetlicy zaktywizują i wyrównają szanse dzieci i młodzieży Albertowa

Opis projektu:

Nasz projekt powstał z myślą o wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, do jakich należy nasza gmina. Działania w nim zaplanowane odbywające się w ramach świetlicy środowiskowej utworzonej w zaadaptowanych pomieszczeniach zlikwidowanego punktu filialnego Szkoły Podstawowej w Lipiu, mają na celu rozbudzić u młodzieży poczucie przynależności do środowiska lokalnego, zainteresować ją najnowszymi technologiami informacyjnymi i posługiwaniem się środkami audiowizualnymi, dać możliwość doskonalenia języka angielskiego w możliwie najatrakcyjniejszej formie, rozwijać wyobraźnię, twórcze myślenie i samodzielność uczestników świetlicy. Będą nimi młodzi ludzie w przedziale wiekowym 13 – 19 lat, pochodzący z Albertowa. Wójt i radni wyrazili zgodę na adaptację pomieszczeń byłego budynku szkolnego na potrzeby świetlicy. W czerwcu z pomocą sojuszników i przy udziale młodzieży, przeprowadzimy tam remont polegający na malowaniu ścian oraz odświeżeniu okien i podłóg.
Nasza świetlica działać będzie 4 razy w tygodniu po 3 godziny. Obejmie zajęcia informatyczne, językowe i artystyczne. Po zainstalowaniu łącza internetowego utworzymy tam kawiarenkę internetową.
Młodzież pod kierunkiem opiekunów, w ramach działań artystycznych zajmie się organizacją comiesięcznych projekcji filmowych, tworzyć będzie wystawy i albumy, przeprowadzi aukcję własnych prac. Weźmie udział w przygotowaniu uroczystości środowiskowej, jaką są Gminne Dożynki”.
Na koniec dokona prezentacji swoich osiągnięć w formie multimedialnej dla przedstawicieli instytucji gminnych oraz mieszkańców Albertowa.

Budżet projektu: 29 168 zł

Dotacja: 19 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Lipiu

Miejscowość: Lipie

Ulica, nr domu i lokalu: Częstochowska 95

Kod pocztowy i Poczta: 42-165 Lipie

Województwo: śląskie

Powiat: kłobucki

Adres strony internetowej: –

Albertów – nasze gniazdo

Częstochowska 68, 42-165 Lipie, Polska

Więcej