Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nauki ścisłe nie muszą być sennym koszmarem - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym Nasza Szkoła, Lisewo Kościelne

Cel:

Niski poziomu wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, wiemy o tym na podstawie analizy wyników testów mat-przyr. młodzieży z naszych wsi-około 50 osób(średnio ucz. zdobyli około 15/50 pkt. średnia gimnazjum około 23/50). 8 osób w ostatnim roku otrzymało ndst a koniec roku. Brak kontaktu z naukami ścisłymi poza szkołą ,brak wiary we własne siły i w to, że każdy kto chce może pracować nad własnym rozwojem w kierunku nauk ścisłych, uwierzyć w siebie i swoje możliwości. Barierą utrudniającą jest duża odległość od miast, a także to, że nasza młodzież pochodzi głównie z rodzin rol. i popeg., w których udział w zaj. pozalekcyjnych jest utrudniony z powodów finansowych i motywacyjnych
Cele projektu:
Rozbudzanie zainteresowań uczniów przez ukazywanie nauk ścisłych w interesujący sposób, popularyzowanie wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych, kreowanie nowej jakości w kontakcie z przedmiotami ścisłymi w tym wykorzystanie nauk ścisłych do kojarzenia wiedzy z różnych dziedzin i przeprowadzania badań oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce z wykorzystaniem programów komputerowych i technik multimedialnych, pokazanie uczniom, że każdy kto chce może pracować nad własnym rozwojem w kierunku nauk ścisłych, uwierzyć w siebie i swoje możliwości.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży gimnazjalnej z Lisewa Kościelnego i okolicznych wsi uczęszczająca do Gimnazjum im. Karola Urbańskiego w Złotnikach Kujawskichi ze szkół średnich. Dojazd będzie sponsorowany przez Wójta Gminy. W sytuacji gdy po ogłoszeniach w szkołach skompletujemy większą niż 20 osobową grupę, wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach. W tym przypadku poszukamy sponsorów spośród sprawdzonych przyjaciół naszego Stowarzyszenia

Opis projektu:

Cel: rozbudzanie zainteresowań uczniów przez ukazywanie nauk ścisłych w interesujący sposób, kreowanie nowej jakości w kontakcie z nimi, w tym wykorzystanie nauk ścisłych do kojarzenia wiedzy z różnych dziedzin i przeprowadzania badań, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce, zastosowanie programów komputerowych i tech. multimedialnych, pokazanie uczniom, że każdy kto chce może pracować nad własnym rozwojem. Uczestnicy: gimnazjaliści i licealiści. Działania:9 spotkań, na których uczniowie będą poszukiwać zjawisk znanych z codziennego życia, gdzie eksperyment będzie służył ich naukowemu objaśnieniu i przy pomocy aktywizujących metod nauczania będą mieli okazję powtórzyć, usystematyzować i poszerzyć wiadomości z zakresu nauk ścisłych Ukoronowaniem tych działań będzie sporządzenie prezentacji multimedialnych przy wykorzystaniu wyników doświadczeń przeprowadzonych eksperymentów i z innych przeprowadzonych zajęć oraz sporządzenie strony internetowej o Projekcie. Zajęcia w pracowni komputerowej przeprowadzą dwaj studenci UMK pod kierunkiem nauczyciela. Odbędzie się również konkurs na najciekawszy eksperyment, który uczestnikowi uda się wykonać i wyjaśnić na poziomie posiadanej wiedzy i 3 wycieczki: na UMK-Festiwal Nauki, UKW- zajęcia ze studentami i do Towarzystwa Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych,. szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ścisłych z terenu gminy 'Sztuka nauczania przedmiotów ścisłych’. Przeprowadzi je metodyk z KPCEN-u. Na zakończenie Projektu przewidujemy Kongres Młodych Miłośników Przedmiotów Ścisłych. Dotacja będzie przeznaczona między innymi na koszty pracy fizyka, matematyka, metodyka i członka TUWiNM oraz księgowej, wynajęcia autobusów na wycieczki, zakup programów komputer. aparatu, nagrody w konkursach i książki dla każdego uczestnika

Budżet projektu: 9 625 zł

Dotacja: 6 700 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym Nasza Szkoła, Lisewo Kościelne

Miejscowość: Lisewo Kościelne

Ulica, nr domu i lokalu: Lisewo Kościelne

Kod pocztowy i Poczta: 88-180 Złotniki Kujawskie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: inowrocławski

Adres strony internetowej: –

Nauki ścisłe nie muszą być sennym koszmarem

W367+J8 Lisewo Kościelne, Polska

Więcej