Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Niech pracuje wiatr - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum w Malechowie

Cel:

Projekt odpowiada na potrzebę budzenia aktywności, ambicji oraz twórczego podejścia do życia wśród młodych mieszkańców naszych wsi.
Mimo wielu działań, proza życia powoduje, że dużą część młodzieży z naszej gminy cechuje brak umiejątności wykorzystania posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce oraz zdolności podejmowania odpowiedzialnych i w pełni samodzielnych decyzji. Brakuje jej umiejętności tworzenia pozytywnego obrazu własnego „ja” , co skutkuje niewiarą w możliwość realizacji własnych planów i ambicji.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wykorzystanie areostatyki i technologii informatycznej do łączenia nauki z zabawą. Dodatkowym celem projektu będzie przygotowanie młodych liderów i tworzenie podstaw do przekształcania świetlic wiejskich w ośrodki rozwoju wsi.

Odbiorcy projektu:

– Uczniowie gimnazjum w Malechowie, przygotowywani do roli trenerów nauki i zabawy – 25 osób
w wieku od 14 do 16 lat.
Uczniowie rekrutowani będą spośród osób zainteresowanych łączeniem zagadnienień przedmiotów ścisłych z zabawą.
– Młodzież korzystająca ze świetlic wiejskich – około 150 osób, w wieku od 13do 19 lat.
– Opiekunowie świetlic – 9 osób.
Pierwsza i druga grupa odbiorców projektu mieszka na terenie gminy Malechowo. Młodzież prowadząca zajęcia w świetlicach będzie tam dowożona transportem prywatnym. Uczestnicy zajęć świetlicowych będą tam docierać na piechotę i rowerami.

Opis projektu:

Od początku powstania naszego gimnazjum aktywnie pracujemy nad poprawieniem szans edukacyjnych młodzieży z terenów popegierowskich poprzez upowszechnianie nowatorskich metod pracy np. z zakresu areostatów (statki powietrzne, unoszące się w powietrzu dzięki sile wyporu opisanej przez prawo Archimedesa) i kreatywności. Udało się nam nauczyć ok. 600 uczniów wykonywania areostatycznych form przestrzennych (balonów, sterowców) i skorelowania tego z treściami nauczania chemi, fizyki, matematyki, techniki i informatyki.
Uczniowie potrafiący 'latać’ łatwiej kojarzą wiadomości teoretyczne z praktyką, rozwijają umiejętności manualne, wyobraźnie przestrzenną i współpracę w zespole. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń chcemy upowszechniać umiejętności projektowania, wykonywania i oblatywania areostatów. Chcemy aby dydaktyka areostatyki stała się jedną ze specjalizacji naszej gminy i uzupełniła program tworzenia wsi tematycznych.
Głównym celem tego projektu będzie wzmocnienie działań na obszarach wiejskich, do których trudniej dotrzeć, czyli we wsiach gdzie nie ma szkół. Dzięki projektowi chcemy zwiększyć szanse edukacyjne i społeczne uczniów Gimnazjum w Malechowie poprzez przygotowanie ich do prowadzenia zajęć z zakresu areostatyki . Miejscem uczenia się poprzez działanie będzie 9 świetlic wiejskich z naszej gminy. Chcemy też odmienić sposób prowadzenia zajęć w świetlicach, by w przyszłości przekształcać je w ośrodki rozwoju wsi. Wprowadzając nowatorskie metody pracy do świetlic przeczynimy się do poszerzenia intelektualnych i prospołecznych horyzontów młodzieży.
Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria prowadzących zajęcia, sprzęt do zajęć, dojazdy prowadzących zajęcia, organizację III Zawodów Modeli Balonów, utworzenie strony internetowej.

Budżet projektu: 27 612 zł

Dotacja: 18 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Malechowie

Miejscowość: Malechowo

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 76-142 Malechowo

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: sławieński

Adres strony internetowej: http://www.g.malechowo.com

Niech pracuje wiatr

Malechowo 232, 76-142, Polska

Więcej