Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Miasto Młodych - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

Cel:

Zaktywizowanie Samorządu Uczniowskiego do podejmowania nowatorskich działań mających na celu pogłębienie zdobywanej w szkole wiedzy oraz wykreowanie 'ludzi sukcesu’ – przedsiębiorczych, aktywnych społecznie, rozwijających swoje zainteresowania i zdolności, umiejących dzielić się swoimi pomysłami dla dobra społeczności lokalnej i wykorzystujących współczesną technologię informacyjną.Uatrakcyjnienie pobytu w szkole

Odbiorcy projektu:

Uczniowie w wieku 13-19 lat, głównie z terenów wiejskich Powiatu Nidzickiego oraz uczniowie, którzy z przyczyn ekonomicznych nie mają możliwości rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy, mający utrudniony dostęp do korzystania ze współczesnych źródeł informacji, chętni do współpracy, a także wyłonieni poprzez konsultacje z wychowawcami klas i nauczycielami przedmiotów ścisłych

Opis projektu:

Projekt zakłada stworzenie na terenie szkoły miasta, w którym członkowie Samorządu Uczniowskiego pełnią funkcję Rady Miejskiej, a przewodniczący SU jest Burmistrzem. Podstawowymi instytucjami użyteczności publicznej będą następujące Instytucje: Kulturalno-Oświatowa, (której podlegają Muzeum, Teatr i Dyskoteka), Naukowa (której podlegają Instytuty: Einsteina, Darwina, M. Curie-Skłodowskiej), Ekonomiczna (której podlegaja Biuro Pracy wraz ze Stowarzyszeniem Lokalnych Przedsiębiorców, Bank i Urząd Skarbowy), Turystyczna (której podlega Biuro Turystyczne), Centrum Informacji, Ochrony Zdrowia i Praw Ludzkich (której podlega Sąd i Sraż Miejska). Na czele każdej instytucji stoi lider, który jest jednocześnie członkiem Rady Miasta. Każda instytucja skupia zaintereresowaną daną tematyką grupę młodzieży, która realizuje odpowiednio następujące zadania: organizowanie dyskotek i wystaw; wystawienie sztuki teatralnej; prowadzenie badań i doświadczen z dziedziny fizyki, chemii, matematyki, biologii, geografii; organizowanie spotkań z ludźmi biznesu; zorganizowanie biwaku i wycieczek krajoznawczych; wydawanie gazetki i bieżące informowanie o działaniach Miasta na stronie internetowej. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup niezbędnych środków do przygotowania doświadczeń naukowych, sprzętu oświetleniowego na dyskoteki, wykonanie scenografii i wypożyczenie strojów do sztuki, publikacje gazetki, zakup materiałów biurowych a także sprzętu niezbędnego do zbierania materiałów oraz informacji potrzebnych do realizacji zadań i dokumentowania efektów projektu, w tym również na stronie internetowej (laptop, aparat cyfrowy, odtwarzacz DVD); pokrycie bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Miasta.

Budżet projektu: 29 750 zł

Dotacja: 18 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy

Miejscowość: Nidzica

Ulica, nr domu i lokalu: Jagiełły 1

Kod pocztowy i Poczta: 13-100 Nidzica

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: nidzicki

Adres strony internetowej: –

Miasto Młodych

Władysława Jagiełły 5, 13-100 Nidzica, Polska

Więcej