Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Trzy Kultury Krainy Młodych - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wspierania Działań Społecznych Inicjatywa w Przemkowie

Cel:

Bardzo mała świadomość obywatelska i społeczna (niska twórczość artystyczna i brak współdziałania z różnymi organizacjami), bezrobocie rodziców i związane z tym frustracje i obawy, braki w wykształceniu i ucieczka młodych z terenu gminy (starzenie się społeczeństwa), niedostateczna jakość życia (kultura, sport) czy wreszcie mała znajomość dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnej są przyczyną wielu nieporozumień wynikających na tle narodowościowym. Nie dostrzega się współpracy młodzieży z różnych środowisk i wyznań, co często powoduje sporo uprzedzeń. W środowisku tym brakuje także liderów społeczno-samorządowych.
Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej młodzieży poprzez stworzenie warunków do wspólnych działań młodzieży z różnych środowisk i kultur z wykorzystaniem nowoczesnych środków techniczno-informacyjnych, gwarantujących im podniesienie wiedzy na temat otaczającego ich środowiska, jak również tradycji, obyczajów i historii, radości i problemów trapiących lokalną społeczność. Wykreowanie młodzieżowych liderów potrafiących współpracować i tworzyć nowe inicjatywy.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat z terenu gminy Przemków, reprezentująca trzy narodowości: polską, łemkowską i romską. Kryteria naboru przedstawione zostaną podczas przeprowadzonych prelekcji w szkołach. Wymagane będzie złożenie przez uczniów podania z załączonym wnioskiem oraz rekomendacją od wychowawcy klasy lub przedstawiciela organizacji, do której uczeń należy. Za ostateczny wybór uczestników do projektu opowiedzialni będą przedstawiciele społeczności romskiej, łemkowskiej, przedstawiciele władz miejskich i nauczyciele. Młodzież spoza miasta będzie dowożona przez dyżurujących rodziców, którzy będą partnerami projektu.

Opis projektu:

Celem projektu jest uświadomienie społeczności lokalnej, a głównie młodzieży, o bogatej wielokulturowości ludności napływowej regionu, który zamieszkuje. Odbędzie się to m.in. poprzez tworzenie miesięcznika 'Trzy Kultury’ przez młodzież i dla młodzieży z obrębu trzech narodowości, występujących na terenie gminy Przemków: łemkowskiej, romskiej i polskiej. Wspólne tworzenie miesięcznika, wyjazdy poznawcze i imprezy integracyjne pobudzą świadomość społeczno-obywatelską młodzieży. Młodzi ludzie będą mieli doskonałą okazję do poznania kultury, historii, obyczajów czy tradycji nie tylko swoich, ale również i kolegów z innych narodowści. Działania te mogą przyczynić się do zapoczątkowania wielu wspólnych inicjatyw w przyszłości. Zintegrowanie środowisk poprzez młodzież stworzy precedens na tym obszarze. Działania młodzieży będą stanowiły narzędzie w walce z ksenofobią panującą w naszym środowisku i przykład dla rodziców, że nie należy zamykać się tylko w swojej kulturze. Projekt wyłoni liderów z trzech środowisk, współpracujacych ze sobą w konkretnych działaniach, jak: przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży w różnym wieku na tematy ich dotyczące, wywiady z ciekawymi ludźmi, organizowanie imprez dla młodzieży oraz współudział w innych w regionie, organizowanie kursów i warsztatów. Uczestnicy projektu zapoznają się z pracą w redakcji lokalnej gazety i TV, obsługą niezbędnego sprzętu biurowego. Wszystkie prace wykonają sami uczestnicy projektu pod okiem opiekunów i patronów projektu. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup sprzętu komputerowego, kamery i aparatu cyfrowego, rzutnika, materiałów biurowych. Ten sprzęt i materiały są niezbędny do tworzenia miesięcznika Trzech Kultur, do dokumentowania nie tylko pracy młodzieży, ale i wielokulturowego bogactwa, z którego się wywodzi.

Budżet projektu: 23 370 zł

Dotacja: 14 800 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wspierania Działań Społecznych Inicjatywa w Przemkowie

Miejscowość: Przemków

Ulica, nr domu i lokalu: Kwiatowa 1

Kod pocztowy i Poczta: 59-170 Przemków

Województwo: dolnośląskie

Powiat: polkowicki

Adres strony internetowej: –

Trzy Kultury Krainy Młodych

Zamkowa 6, 59-170 Przemków, Polska

Więcej