Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

I ty możesz zostać Kolumbem - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków w Radkowie

Cel:

Gmina Radków jest starym, wymierającym obszarem.Odkrycie niezwykłości okolic własnych miejscowości i ich prezentacja podniesie samoocenę uczestników projektu a wyeksponowanie fascynujących miejsc i opisanie ich w książce stanie się swoistą promocją turystyczną tego regionu, wzbudzi zainteresowanie młodzieży i dorosłych. Życie w małej miejscowości i niska samoocena mieszkańców stanowi często barierę w podejmowaniu działań mających na celu rozwijanie różnorodnych zainteresowań.Pozwoli spojrzeć na swoją okolicę jako atrakcyjne miejsce.
Celem projektu jest założenie Klubu Młodych Odkrywców i wydanie książki promującej gminę Radków, odkrywanie tajemniczych a zarazem fascynujących miejsc oraz opracowanie przewodnika turystycznego i strony internetowej prezentującej piękno naszego regionu oraz podniesienie samooceny uczniów mieszkających w małych wioskach. Poznanie wartości rodzinnych miejscowości przyczyni się do powrotu młodych i wykształconych ludzi na wieś. Pozwoli spojrzeć na swoją okolicę jako atrakcyjne miejsce. Rozwinie umiejętność komunikowania się i korzystania z technik multimedialnych

Odbiorcy projektu:

Dobór członków sekcji w ramach projektu nastąpi zgodnie z ich zainteresowaniami. Uczniowie w formie ankiet przekażą informację zwrotna dotyczącą rzeczywistych zainteresowań. Do współpracy zaangażowani zostaną uczniowie, którzy do tej pory unikali inicjatywy.Uczestnikami będą dzieci w wieku 13 – 16 lat oraz współpracujący dorośli: rodzice, nauczyciele, pracownicy gminy i nadleśnictwa, przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach. Uczniowie z sąsiednich miejscowości będą dowożeni na spotkania do Gimnazjum w Radkowie, gdzie będą mogli korzystać z pracowni informatycznej przygotowując prezentacje i redagując stronę internet

Opis projektu:

Uczestnikami projektu będą uczniowie Gimnazjum w Radkowie. Pierwszym etapem działań będzie utworzenie Klubu Młodego Odkrywcy. Uczniowie będą pracowali w czterech sekcjach badawczych: biologów, geografów, historyków i informatyków. Poszczególnym zespołom zostaną przydzielone m.in. takie zadania jak: biologowie – wyszukanie niezwykłych, zapomnianych okazów przyrody (kwiaty, drzewa, zioła) i ich obserwacja oraz opisanie i nazwanie; geografowie – wytyczanie, oznakowanie szlaków biegnących wzdłuż niezwykłych miejsc, opracowanie map; historycy – wyszukiwanie eksponatów i źródeł kulturowych i historycznych, opracowanie przewodnika po najciekawszych miejscach okolicy; infirmatycy – utworzenie i aktualizacja strony internetowej szkoły, opracowanie programu promocji regionu. Członkowie zespołów będą się dzielić swoimi wnioskami i wynikami badań podczas spotkań i sesji naukowej z udziałem przedstawicieli Rady Gminy, mieszkańców, nauczycieli i pozostałych uczniów. Korzystając z pomocy Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Kielcach wydana zostanie książka prezentująca zabytki i ciekawe miejsca w gminie Radków. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów badań, zakup sprzętu i materiałów potrzebnych do opracowania promocji regionu w mediach oraz konsultacje z konserwatorem zabytków, geodetą i leśniczym, a także dofinansowanie zwiedzania muzeum etnograficznego i muzeum przyrodniczego w Kielcach oraz dofinansowanie wydania książki

Budżet projektu: 33 600 zł

Dotacja: 18 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków w Radkowie

Miejscowość: Radków

Ulica, nr domu i lokalu: Radków

Kod pocztowy i Poczta: 29-135 Radków

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: włoszczowski

Adres strony internetowej: –

I ty możesz zostać Kolumbem

29-135 Radków; 58, 29-135 Radków, Polska

Więcej