Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odkrywamy oblicze Słońca - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie

Cel:

Z ankiet przeprowadzanych w obu szkołach rakszawskich wynika, że młodzież odczuwa potrzebę uczestniczenia w ciekawych, niecodziennych zajęciach. Szkoła w większości przypadków nie może zrealizować tych potrzeb z powodów finansowych. Ciekawe zjawiska astronomiczne np.: przejście Wenus na tle tarczy słonecznej czy częściowe zaćmienia Słońca, wzbudzały ogromne zainteresowanie młodzieży, która korzystając jedynie z niewielkiego amatorskiego sprzętu należącego do nauczyciela, próbowała je zaobserwować. Dlatego chcielibyśmy umożliwić uczniom udział w zajęciach na których będą mogli korzystać ze sprzętu pozwalającego na najatrakcyjniejszą i najpełniejszą wersję obserwacji Słońca.
Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży; nabycie nowych umiejętności podczas pracy z komputerem; zainteresowanie astronomią, a w szczególności Słońcem – młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej; umożliwienie im prowadzenia samodzielnych badań, poszukiwań oraz ich dokumentowania.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna (13-16 lat-12 uczniów) i młodzież ponadgimnazjalna (16-19 lat -28 uczniów). Młodzież, która bezpośrednio będzie uczestniczyć w projekcie to młodzież, która dobrowolnie zgłosi się do działań objętych projektem. Uczniowie gimnazjum mieszkają na terenie Rakszawy, natomiast ta młodzież ZSTG, która dojeżdża autobusem z poza Rakszawy posiada bilety miesięczne. W dni wolne od nauki uczniowie dojeżdżający będą mieli koszty przejazdu refundowane z dotacji projektu.

Opis projektu:

Bezpośrednim celem projektu jest udostępnienie młodzieży nowoczesnych, współczesnych narzędzi do badań Słońca. Ograniczymy się do jednego obiektu-Słońca, przez co część działań projektu będzie mieć charakter co najmniej paranaukowy. Bezpośrednio w realizację projektu będzie zaangażowana młodzież Zespołu Szkół, część młodzieży gimnazjum rakszawskiego oraz w ograniczonym stopniu młodzież powiatu łańcuckiego. Planujemy: opracować multimedialną prezentację Słońca, którą będziemy przedstawiać w szkołach powiatu, opracować internetową baze danych związanych ze Słońcem, organizować otwarte pokazy słońca na festynach oraz w szkołach powiatu , przeprowadzić powiatowy konkurs wiedzy o słońcu, prowadzić zajęcia z astrofotografii słonecznej, prowadzić regularne badania aktywności słonecznej w promieniach h-alfa, powtórzyć eksperyment Eratostenesa, zorganizować dwa wyjazdy do najbliższego obserwatorium w Nechrybce oraz jednorazową nagrodową wycieczkę do obserwatorium słonecznego w Krakowie. Całość działań udokumentujemy w postaci filmu oraz zdjęć prezentowanych na stronach www, a wyniki pracy (głównie prezentację multimedialną) udostępnimy jako pomoc naukową zainteresowanym szkołom w Polsce. Główne formy pracy to obserwacja, fotografowanie, pomiar, przetwarzanie danych oraz praca z nowym oprogramowaniem. Ogólnym efektem projektu będzie wzrost zainteresowań naukami ścisłymi, poznanie metodologii pracy badawczej, zaspokojenie potrzeb poznawczych, a konkretnym choćby umiejętność posługiwania się przydatnym nie tylko w astronomii oprogramowaniem. Dotację przeznaczymy na teleskop słoneczny, wydanie biuletynu, koszty transportu organizatorów i uczestników, nagrody w konkursie, organizację wycieczki nagrodowej, materiały eksploatacyjne i promocyjne

Budżet projektu: 26 250 zł

Dotacja: 17 900 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie

Miejscowość: Rakszawa

Ulica, nr domu i lokalu: Rakszawa 325

Kod pocztowy i Poczta: 37-111 Rakszawa

Województwo: podkarpackie

Powiat: łańcucki

Adres strony internetowej: –

Odkrywamy oblicze Słońca

Rakszawa 428, 37-111, Polska

Więcej