Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

E-lerning doda nam skrzydeł - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro w Starym Dworze

Cel:

Projekt odpowiada na ogromną potrzebę młodzieży z naszej wsi , uczęszczającej do gimnazjów i szkół średnich w zakresie pogłębiania ich wiedzy oraz rozwijania zainteresowań nowoczesną techniką.
Projekt spełnia marzenia młodzieży. To młodzież jest jego pomysłodawcą, jest też bardzo zainteresowana jego realizacją i zniwelowaniem różnic pomiędzy nimi a rówieśnikami z większych miejscowości .Zależy nam również na promocji naszych działań w podobnych do naszego środowiskach wiejskich –możemy podpowiadać jak zakładać Internet radiowy , jak prowadzić edukacje E-learning.Dlatego efektem projektu będzie poradnik tworzenia sieci internetowych
Celem jest stworzenie sieci internetowej w okresie od 08. 2006 do 03.2007 roku, umożliwienie korzystania z Edukacji przez Internet. Młodzież zostanie przeszkolona w zakresie tworzenia portali , stron WWW, obsługi sieci internetowej. Szkolenia te zapewnią kontynuację projektu po jego zakończeniu. E-Learning będzie pomagał pokonać kłopoty w nauce, będzie antidotum na niemożliwe w naszej wsi korepetycje. Powstanie poradnik tworzenia radiowego Internetu na terenach wiejskich, poradnik korzystania z Edukacji przez Internet .
Realizacja tego projektu pozwoli wyrównać szanse edukacyjne młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 14 do 19 lat, z realizacji projektu skorzysta 98 osób .Wszyscy pochodzą z naszej wsi . Część osób wyraziła chęć podłączenia się do naszej sieci . Reszta odbiorców będzie mogła korzystać z stałego dostępu do Internetu w siedzibie Stowarzyszenia.
Młodzież wywodzi się ze środowiska popegeerowskiego .Rodziny są w większości bezrobotne -część posiada zasiłki , część korzysta z opieki socjalnej gminy . Zorganizujemy zebranie w świetlicy wiejskiej,powiadomimy plakatami i ulotkami ,przedstawimy nasze plany .Poradnik , który wydamy na temat tworzenia sieci radiowych dotrze do szerokich rzeszy odbiorców .

Opis projektu:

Projekt polega na ułatwieniu młodzieży z naszej wsi, uczęszczającej do gimnazjów i szkół średnich wyrównania ich szans edukacyjnych, uzupełnienia ich wiedzy i zainteresowań poprzez umożliwienie dostępu do Internetu i E-Learning .
W związku z tym, że w naszej wsi nie ma łącza internetowego, kilkoro młodych ludzi, pasjonatów techniki, zwróciło się do naszego Stowarzyszenia z pomysłem projektu. Jego główna idea jest taka, że grupa młodych ludzi pod nadzorem specjalistów zainstaluje w naszej wsi stałe łącze internetowe, wykona sieć radiową, dzięki której wszyscy uczestnicy projektu będą mieli stały dostęp do Internetu. Uczestnicy projektu będą samodzielnie zarządzać powstałym serwerem.
Następnym krokiem będzie utworzenie portalu, na którym uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystać z Edukacji przez Internet. Podpisana zostanie umowa z Instytucja Szkoleniową na usługi edukacyjne E-learningu .Będzie to pomoc w nauce, gdyż istnieje taka potrzeba, oraz kurs multimedialny tworzenia portali, sieci internetowych i obsługi stron WWW .Drogą elektroniczną udzielana będzie pomoc w nauce, codziennie przez 2 godziny , raz w tygodniu odbywać się będzie kurs multimedialny. Dzięki realizacji naszego pomysłu stworzymy możliwość wyrównania szans edukacyjnych dla naszej młodzieży. Namacalnym efektem projektu będzie poradnik multimedialny tworzenia internetowych sieci radiowych, który będzie udostępniony na stronie www dla inny grup młodzieżowych z terenów wiejskich. O realizacji projektu, jego efektach poinformujemy lokalne media. Środki otrzymane z PFDiM zostaną wykorzystane na zakup urządzeń radiowych umożliwiających uruchomienie stałego dostępu do sieci, oraz na opłacenie internetowych szkoleń

Budżet projektu: 32 880 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Nasza Wieś Jutro w Starym Dworze

Miejscowość: Stary Dwór

Ulica, nr domu i lokalu: Stary Dwór 52

Kod pocztowy i Poczta: 66-304 Brójce

Województwo: lubuskie

Powiat: międzyrzecki

Adres strony internetowej: –

E-lerning doda nam skrzydeł

Stary Dwór 42, 66-304, Polska

Więcej