Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Okiem młodego reportera - 2007

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie

Cel:

Celem projektu jest utworzenie Klubu Młodych Dziennikarzy, zagospodarowanie czasu wolnego, nabycie umiejętności pracy w grupie, prezentacji własnego punktu widzenia, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji rozbudzenie zainteresowań problemami lokalnego środowiska i szukanie rozwiązań, rozróżnianie i tworzenie komunikatów perswazyjnych i informacyjnych, składania tekstów do druku

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 13-19 lat zamieszkała na terenie gminy Secemin. Rekrutacji dokonano za pośrednictwem nauczycieli gimnazjum, a także poprzez rozpropagowanie programu na spotkaniach wiejskich, w gminie, ogłoszeniu w prasie lokalnej i plakatach. Młodzież spoza Secemina dojeżdża własnymi środkami transportu i gimbusem.

Opis projektu:

Celem projektu jest podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi takich jak: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, autoprezentacja oraz tworzenie warunków dla edukacji pozaszkolnej, rozwijanie zainteresowań i pasji młodych ludzi. Cele realizowane są poprzez wprowadzenie młodzieży w tematykę dziennikarstwa i otwarcie Klubu Młodych Dziennikarzy. Projekt realizowany będzie w Gimnazjum w Seceminie, a działania w grupach dziennikarzy podejmowane są w miejscowościach, z których uczęszcza młodzież do gimnazjum. Chcemy połączyć młodzież z miejscowości: Secemin, Psary, Żelisławice, Kuczków, Bichniów, Brzozowa w jeden zespół redakcyjny. W projekcie uczestniczą wszyscy, którzy przejawiają chęć poznania zawodu dziennikarza i sprawdzenia swoich umiejętności. Jest wydawana gazetka młodzieżowa, która jest dodatkiem do prasy ogólnodostępnej na terenie gminy i powiatu. W gazetce poruszane są kwestie związane z problematyką dnia codziennego młodzieży w wieku 13-19 lat, których autorem i pomysłodawcą jest sama młodzież. Odbiorcy projektu: młodzież odpowiedzialna za tworzenie i wydawanie gazetki młodzieżowej wybrana spośród gimnazjalistów z terenu gminy Secemin za pośrednictwem informacji o projekcie w gimnazjum, a także młodzież ponadgimnazjalna, do której chcemy dotrzeć za pośrednictwem plakakatów i informacji przekazywanych przez sołtysów i młodsze rodzeństwo.

Budżet projektu: 11 900,00 zł

Dotacja: 7 000,00 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Seceminie

Miejscowość: Secemin

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Koniecpolska 1

Kod pocztowy i Poczta: 29-145 Secemin

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: włoszczowski

Adres strony internetowej: –

Okiem młodego reportera

Jędrzejowska 10, 29-145 Secemin, Polska

Więcej