Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sam sobie pracę dam - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich

Cel:

Większość uczniów pochodzi ze wsi, gdzie stopa bezrobocia przewyższa średnią krajową.. Pomimo malowniczych okolic, poziom rozwoju agroturystyki jest niski. Problemem mieszkańców jest bieda i brak pomysłów na poprawę tego stanu. Ludzie są bierni, boją się urzędów, kredytów, nie korzystają z internetu, nie rozwijają ciekawości poznawczej. Obniża to samoocenę i nie motywuje do działań. Lepszą przyszłość wiążą z opuszczeniem nieatrakcyjnej wsi. Przeszkodą w rozwiązywaniu problemów jest także brak umiejętności współdziałania mieszkańców na rzecz wsi. Uświadomienie tych barier ułatwi uczestnikom projektu sprecyzowanie oczekiwań i podjęcie odpowiedzialności za start w dorosłe życie.
Cele projektu:
Zwiększenie aktywności mieszkańców wsi w podejmowaniu działań poprawiających sytuację życiową.
Uświadomienie mieszkańcom wsi atrakcyjności środowiska naturalnego dla turystów z wielkich miast.
Pomoc młodzieży w odkrywaniu własnych możliwości twórczych.
Poznanie procedur niezbędnych do założenia działalności gospodarczej.
Rozwijanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy, współdziałania w zespole, przyjmowania odpowiedzialności za własną przyszłość.
Rozwijanie umiejętności posługiwania się technikami informacyjnymi i internetem.
Przeciwdziałanie 'dziedziczeniu bezrobocia’.

Odbiorcy projektu:

W projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas I-III Zespołu Szkół w wieku 16-19 lat. MIejsce ich zamieszkania to wsie położone w powiecie strzelecko-drezdeneckim: Gościmiec, Stare Kurowo, Pławin, Górecko, Zwierzyn, Bobrówko, Buszów, Ługi oraz miasta Strzelce Kraj i Dobiegniew. Uczniowie będą dojeżdzać autobusami PKS. Zorganizujemy bezpłatne dowozy na zajęcia terenowe i zajęcia odbywające się w dni wolne od nauki. Rekrutacja odbywać się będzie na zasadach dobrowolności – zapisy do nauczycieli po ogłoszeniu projektu.

Opis projektu:

Projekt 'Sam sobie pracę dam’ przewiduje stworzenie wirtualnych gospodarstw agroturystycznych usytuowanych we wsiach, z których pochodzą uczestnicy. Uczniowie będą pracowali w zespołach metodą projektów pod kierunkiem nauczycieli pełniących rolę koordynatorów i doradców. Uczniowie zostaną włączeni w proces planowania i organizowania działań.
Utworzymy pięć zespołów tematycznych:
1 – prawniczy – opracuje procedurę zakładania działalności gospodarczej,
2 – ekonomiczny – stworzy biznesplany dla kilku gospodarstw agroturystycznych,
3 – przyrodniczy – udokumentuje walory turystyczne wybranych wsi, w mini-przewodniku turystycznym, rozważy szanse i zagrożenia rozwoju agroturystyki w tych wsiach,
4. – projektancki – posługując się techniką komputerową wykona przestrzenne projekty gospodarstw agroturystycznych,
5. – promocyjny – po uwzględnieniu propozycji uczniów opracuje stronę www, nakręci spoty reklamowe lub wykona plakaty reklamowe promujące wioski z których pochodzą uczniowie.
Przebiegiem projektu będzie kierował zespół koordynacyjny złożony z uczniów i nauczycieli. Zespół ten zajmie się również promocją, monitoringiem i ewaluacją projektu. Efekty pracy zespołów zaprezentujemy mieszkańcom wsi i władzom samorządowym. Zorganizujemy 'Święto projektu’ z udziałem władz, uczniów i przedstawicieli sołectw. Poszukamy sojuszników do założenia stowarzyszenia działającego na rzecz młodzieży wiejskiej .

Budżet projektu: 26 500 zł

Dotacja: 16 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im.Stefana Biedrzyckiego w Strzelcach Krajeńskich

Miejscowość: Strzelce Krajeńskie

Ulica, nr domu i lokalu: Al. Wolności 7

Kod pocztowy i Poczta: 66-500 Strzelce Krajeńskie

Województwo: lubuskie

Powiat: strzelecko-drezdenecki

Adres strony internetowej: –

Sam sobie pracę dam

Brygady Saperów 1A, 66-500 Strzelce Krajeńskie, Polska

Więcej