Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Muzeum drzewa - 2006

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w Sułowie

Cel:

Sułów leży w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy obok ścisłego rezerwatu ornitologicznego Stawy Milickie wpisanego do ONZ (Living Lakes). Posiada park z bogatym, wiekowym drzewostanem, jednak obecnie znajduje się on w rękach prywatnych i mieszkańcy Sułowa oraz turyści nie mają możliwości praktycznego poznawania różnych gatunków drzew i krzewów. Aby zachować różnorodność drzewostanu i cenne walory kulturowe Sułowa i okolic projekt ma na celu założenie ogrodu dendrologicznego jako przystanku na ścieżce przyrodniczej dla społeczności lokalnej i turystów. Ukazanie bioróżnorodności ma kształtować poczucie odpowiedzialności i szacunku do przyrody i przybliżyć młodzieży zdobywanie inf. naukowej.
Kształtowanie aktywnych postaw młodzieży i społeczności lokalnej wobec rzeczywistości i odpowiedzialności za środowisko. Kształtowanie umiejętności poznawania i rozpoznawania gatunków drzew i krzewów oraz ich znaczenia dla współczesnego człowieka. Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży ukierunkowanych na poznanie środowiska. Promocja własnego terenu. Podwyższanie samooceny poprzez uczestnictwo w życiu społecznym. Uświadomienie młodzieży wpływu naszego działania na zdrowie mieszkańców poprzez rozwój wolontariatu młodzieżowego

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami i realizatorami projektu jest młodzież gimnazjalna w wieku 13-16 lat, pochodząca z okolicznych wsi, w większości popegeerowskich oraz ich rodzice, mieszkańcy Sułowa, gminy Milicz, turyści i wczasowicze. Na zajęcia młodzież będzie dowożona transportem wedlug istniejącego harmonogramu dowozów.

Opis projektu:

Celem projektu jest kształtowanie aktywnych postaw społeczności lokalnej, szacunku i odpowiedzialności za środowisko. Mamy nadzieję, że poprzez działania młodzieży gimnazjalnej, realizującej projekt, uświadomimy całej społeczności Gminy Milicz konieczność ochrony i zachowania darów natury, w szczególności zasobów leśnych oraz przekonamy, że przyroda potrzebuje naszej współpracy i tylko razem stworzymy wspólną kulturę materialną i duchową. Młodzież założy ogród dendrologiczny roślin, drzew i krzewów chronionych, ulegających w ostatnich latach degradacji, wraz z opracowaniem dokumentacji, który stanowić będzie przystanek 'Muzeum drzewa’ na ścieżce edukacyjnej. Efektem projektu będzie wykonanie folderu i przewodnika w języku polskim, angielskim i niemieckim, a co za tym idzie promocja wlasnego regionu. Ponadto nasze działania spowodują pobudzenie mieszkańców do aktywnych działań na wsi, utrwalenie nawyku systematycznej współpracy oraz poprawę własnego wizerunku w społeczeństwie lokalnym. Dotacja zostanie przeznaczona na realizację projektu i wydanie ekomateriałów dla mieszkańców Sułowa, Gminy Milicz i turystów.

Budżet projektu: 37 108 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej EKOS w Sułowie

Miejscowość: Sułów

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 6

Kod pocztowy i Poczta: 56-300 Milicz

Województwo: dolnośląskie

Powiat: milicki

Adres strony internetowej: –

Muzeum drzewa

Milicka 3, 56-300 Sułów, Polska

Więcej