Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ocalić od zapomnienia - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum Publiczne w Szymanach

Cel:

Środowisko lokalne, w której funkcjonuje szkoła boryka się z bezrobociem i trudną sytuacją materialną wielu rodzin. Młodzieży trudno w takich warunkach poszukiwać własnej drogi życiowej, jest zagubiona, zamyka się i izoluje, choć w rzeczywistości potrzebuje zainteresowania i rozmowy o jej problemach. Rodzice oczekują, że szkoła pobudzi motywację uczniów do nauki, odkryje zainteresowania oraz ograniczenia ucznia, umożliwi sprawdzenia się uczniom w różnych rolach społecznych i zawodowych. Dla nauczycieli i władz gminy ważne jest, aby młodzież mogła trafnie wybierać swoją drogę życiową, żeby pracowała dla środowiska lokalnego, które zna i z nim się identyfikowała.

Cele projektu:
– rozwijanie zainteresowań poznawczych młodzieży,
– budzenie dumy z historii i dokonań społeczności lokalnej,
– angażowanie uczniów w życie społeczne własnej miejscowości,
– wskazywanie aktywnych i twórczych sposobów spędzania wolnego czasu

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą uczniowie klas I – III Gimnazjum Publicznego w Szymanach, czyli młodzież w wieku 14 – 16 lat zamieszkała w Szymanach, Nowinach, Sasku Małym i Wielkim, Siódmaku, Wólce Szczycieńskiej i Szymankach, czyli w obwodzie szkoły. Młodzież będzie dowożona na miejsce konkretnych działań gimbusem. Podstawą rekrutacji będą zainteresowania i uzdolnienia uczniów rozpoznane na lekcjach. Wbrew pozorom nie są to tylko prymusi

Opis projektu:

Celem projektu jest poznanie przez gimnazjalistów historii i dnia dzisiejszego ich 'małej ojczyzny’ oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń śladów odchodzącego świata. Projekt skierowany jest do aktywnych i twórczych uczniów, zainteresowanych historią, uzdolnionych artystycznie, pragnących badać osobliwości przyrodnicze najbliższej okolicy szkoły oraz uwieczniać je na obrazach, fotografiach i CD -ROM-ach.
W czasie realizacji projektu uczniowie będą gromadzić przedmioty kultury materialnej społeczności lokalnej, poznawać historię okolicznych wsi, rejestrować wywiady z najstarszymi mieszkańcami, prowadzić badania archeologiczne we wsi Sasek Mały, poznawać historię okolicy w czasie wycieczek do muzeów w Szczytnie i Olsztynie, porównywać życie społeczności neolitycznej Sasku Małego z życiem w Biskupinie.
W ramach Klubu Badaczy Przyrody uczniowie będą prowadzić obserwacje lasu, torfowiska i jeziora. Z uczniami z ZSZ nr 1 w Szczytnie zbadają czystość rzeki Sawicy i jaziora w Sasku Małym. Będziemy fotografować, gromadzić, opisywać i prazentować nasze zbiory. Odbędziemy wycieczkę do rezerwatu torfowiskowego 'Małga’.
W czasie pleneru malarskiego uzdolniona młodzież uwieczni na obrazach i rzeźbach mieszkańców wsi Sasek Mały oraz osobliwości architektonczne i pejzaże. Na zakończenie przygotowujemy wystawę poplenerową prac.
Grupa informatyczna stworzy stronę internetową szkoły, na której prezentować będziemy efekty naszych prac.
Uczniowie wydawać będą szkolną gazetkę. Do pracy zostaną przygotowani w czasie warsztatów dziennikarskich prowadzonych przez redaktorów 'Kurka Mazurskiego’. Dotację przeznaczamy na zakup aparatu fotograficznego i kamery, zestawu badawczego do obserwacji przyrody, organizację wycieczek, wystaw i imprez środowiskowych.

Budżet projektu: 26 267 zł

Dotacja: 17 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum Publiczne w Szymanach

Miejscowość: Szymany

Ulica, nr domu i lokalu: Szymany 21

Kod pocztowy i Poczta: 12-100 Szczytno

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: szczycieński

Adres strony internetowej: –

Ocalić od zapomnienia

Szymany 43, 12-100, Polska

Więcej