Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dać książkom skrzydła - 2006

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach

Cel:

Zauważalna jest potrzeba wzbogacenia formuły udziału młodzieży w życiu społeczności gminnej oraz stworzenia warunków do praktycznego doskonalenia umiejętności z zakresu informatyki. Brak kontaktu z rzeczywistymi problemami z tego zakresu oraz możliwości weryfikacji zastosowanych rozwiązań, a także pomocy fachowej, ogranicza możliwości samodoskonalenia. Ta sytuacja rzutuje na dalsze losy młodzieży w ten sposób, iż niżej oceniają swoje możliwości, wybierają tradycyjne szkoły i kierunki kształcenia, które utrwalają niekorzystny podział ludności na wiejską i miejską. Wybór informatyki dla wyrównywania szans wynika też wprost z ankiety przeprowadzonej przez GOK wśród młodzieży gminnej w 2004 r.
Celem projektu jest przygotowanie ciekawej oferty aktywizującej młodzież do działań na rzecz lokalnego środowiska, przy jednoczesnym rozwijaniu własnych zainteresowań oraz praktycznej weryfikacji zdobytych umiejętności.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat zamieszkała na terenie gminy Wymiarki. Do potencjalnych uczestników zostanie skierowana otwarta oferta prezentująca program. Na wstępnym etapie nie przewiduje się ograniczania liczby chętnych. Beneficjent zorganizuje zajęcia w sposób umożliwiający wypróbowanie swoich sił przez wszystkich chętnych. Formowanie grupy docelowej ( przewiduje się około 15 osób) odbędzie się w drodze doboru naturalnego. Mniej konsekwentni i zdeterminowani sami zrezygnują. Dojazd: w sposób tradycyjny przyjęty na terenie gminy, czyli własnymi środkami transportu (rower, okazja, pieszo itp.).

Opis projektu:

Celem projektu jest przygotowanie ciekawej oferty aktywizującej młodzież do działań na rzecz lokalnego środowiska, która pozwoli jednocześnie doskonalić uczestnikom umiejętności praktyczne w zakresie informatyki. Młodzież utworzy i będzie administrować stronę internetową, na której będą rejestrowane i recenzowane książki pozyskiwane z prowadzonej równolegle akcji 'Uwolnić książkę’. Książki darowane przez osoby prywatne, będą co 2 tygodnie przewożone po okręgu do następnej biblioteki w taki sposób, by dostępny księgozbiór zmieniany był w danej miejscowości co 2 tyg. Dzięki pracy młodzieży każdy zainteresowany będzie mógł śledzić drogę interesującej go książki i wyliczyć kiedy będzie ona dostępna w jego bibliotece. Będzie możliwe także przeczytanie recenzji przygotowanych przez czytelników. W czasie projektu młodzież odwiedzi Wydział Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie zapozna się z możliwościami i narzędziami współczesnej informatyki. W trakcie wizyty szczególna uwaga zwrócona zostanie na funkcjonowanie systemu informatycznego biblioteki uniwersyteckiej. Uczestnicy odwiedzą także firmę Inter.Media, która obsługuje gminną stronę internetową i od kuchni przyjrzą się pracy nad nią. Firma InterMedia zamieści także na swoim serwerze 3 do 5 ciekawszych projektów stron (z linkami ze strony gminnej) przygotowanych przez uczestników i podda je testowaniu przez internautów. Najlepsza strona posłuży jako strona główna projektu, na której uczestnicy będą prowadzić książkową bazę danych. Powstanie stowarzysze. Dotacja będzie przeznaczona na: zakup komputera z oprogramowaniem, druk plakatu promującego 'uwalnianie’ przeczytanych książęk, honorarium informatyka, materiały biurowe, wizyty na Uniwersytecie i w Inter.Media, przejazdy oraz zakńczenie i świętowanie projektu.

Budżet projektu: 23 295 zł

Dotacja: 17 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Wymiarkach

Miejscowość: Wymiarki

Ulica, nr domu i lokalu: Księcia Witolda 7

Kod pocztowy i Poczta: 68-131 Wymiarki

Województwo: lubuskie

Powiat: żagański

Adres strony internetowej: –

Dać książkom skrzydła

Sobieskiego 3, 68-131 Wymiarki, Polska

Więcej