Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Las-owanie - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Zawoni

Cel:

W czasie realizacji projektu 'AŚĆ okazało się, że wiedza uczniów na temat lasu jest niewystarczająca. Uczniowie maja problem z rozpoznawaniem gatunków drzew i krzewów, nie wiedzą prawie nic na temat gospodarki leśnej, nie znają roli lasu w środowisku przyrodniczym. Wiedza jest im potrzebna, bo dużą część gminy Zawonia zajmują lasy, które są źródłem utrzymania wielu rodzin, i atutem przyciągającym turystów z miasta.
Teren gminy jest zamieszkały przez rodziny żyjące na pograniczu minimum socjalnego lub poniżej, przez to młodzież ma niewielkie możliwości uczestniczenia w zajęciach pozaszkolnych. Realizacja projektu daje szanse uczniom zdobycia nowych wiadomości i umiejętności.

Cele :
– opanowanie umiejętności rozpoznawania drzew i krzewów,
– poznanie procesu powstawania lasu i czynników wpływających na jego stan,
– uświadomienie roli lasów dla środowiska i gospodarki,
– podniesienie świadomości ekologicznej,
– podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem metod aktywizujących, głównie metody projektu,
– nabywanie umiejętności:
– współpracy w grupie i z dorosłymi,
– opracowywania danych i przedstawiania ich w różnych formach,
– badawczych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcą będzie grupa 35 gimnazjalistów z klas I – III Zespołu Szkół w Zawoni, zamieszkałych w Zawoni i miejscowościach gminy, odległych o około 2-8 km od szkoły. Na zajęcia gimnazjaliści dojeżdżać będą rowerami w okresie lata i jesieni, zimą zaś samochodami rodziców zainteresowanych edukacją dzieci. Rekrutacja przebiegać będzie na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa w projekcie, bez względu na wyniki osiągane w szkole. Każdy uczeń może wziąć udział w zajęciach, i wykazać się pracą na miarę swoich możliwości.

Opis projektu:

Projekt 'Las – owanie’ to: poznawanie rodzajów lasu, budowy, składu, czynników wpływających na wzrost, rozwój, ochronę, użytkowanie i zamieranie lasu. To przede wszystkim zajęcia w terenie, praca badawcza, podczas której grupa 35 gimnazjalistów nauczy się obserwować, wyciągać wnioski, opracowywać je w różnych formach. Uczniowie wyznaczą pewien obszar lasu i będą prowadzić w nim określone działania przez cztery pory roku. Stworzą „Kalendarz Lasu” i nauczą się prowadzić dziennik badawczy. Będą poznawać las jako ekosystem zwracając szczególna uwagę na zanieczyszczanie przez człowieka oraz lokalizować i identyfikować „dzikie” wysypiska śmieci. Pojadą na zajęcia do ośrodka edukacyjnego w Gołuchowie, gdzie poznają proces powstawania, uprawy i użytkowania lasu. Dowiedzą się, jaką rolę pełni las w środowisku przyrodniczym i życiu człowieka. Wykształcą wrażliwość na piękno przyrody, staną się odpowiedzialni za stan środowiska przyrodniczego. Nauczą się twórczego rozwiązywania problemów, pracy w grupie, współpracy z rówieśnikami i osobami dorosłymi.

Dotacja zostanie w całości przeznaczona na realizację wyznaczonych działań.
Fundusze uzyskane z dotacji pozwolą na poznanie lasów Karkonoszy i Gór Izerskich, na udział młodzieży w zajęciach warsztatowych w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, na poznanie technologii produkcji nasion i sadzonek. Umożliwią gimnazjalistom aktywne zdobywanie wiedzy, a praca metodą projektu rozwinie ich umiejętności badawcze i interpretacyjne. Poszerzenie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych umożliwi udział w konkursach przedmiotowych, podwyższy oceny, a tym samym spowoduje zwiększenie się szans edukacyjnych młodzieży uczestniczącej w projekcie, która będzie mogła kontynuować naukę w szkołach kończących się maturą.

Budżet projektu: 32 445 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Zawoni

Miejscowość: Zawonia

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 6

Kod pocztowy i Poczta: 55-106 Zawonia

Województwo: dolnośląskie

Powiat: trzebnicki

Adres strony internetowej: –

Las-owanie

Cielętniki 55-106, 55-106, Polska

Więcej