Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Archiwiści Północy - 2006

Realizowany przez:

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich

Cel:

Celem jest zrealizowanie przez czas trwania projektu siedmiu odcinków kronik filmowych dotyczących życia gminy i jej mieszkańców, pokazanie materiałów w kinie „Pionier” przed pełnometrażowymi seansami filmowymi, zorganizowanie pokazu filmów na wolnym powietrzu (tzw. kino pod gwiazdami), oraz rozesłanie zrealizowanych materiałów na płytach DVD do wszystkich szkół w gminie i bibliotek w powiecie.
Po zakończeniu projektu celem będzie zarejestrowanie aktywnie działającej grupy jako stowarzyszenie 'Archiwiści Północy’.

Odbiorcy projektu:

Trzon grupy realizującej projekt „Archiwiści Północy” stanowi 13 osób w wieku 13-19 lat z Kowal Oleckich i najbliższych okolic. Problem dojazdów nie będzie istnieć, gdyż uczestników dzielą odległości, które można bez wysiłku pokonać piechotą, lub rowerem. Wszyscy znają się jeszcze z gimnazjum – część z nich uczy się w pobliskim liceum. Wszystkich łączy pasja do kina. Prawdopodobnie podczas realizacji projektu pojawią się osoby chcące dołączyć do tej grupy. Nie będą stawiane żadne bariery, ani warunki – dołączyć będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy, którzy zechcą aktywnie uczestniczyć w działaniach.

Opis projektu:

1. Realizacja kronik filmowych – co najmniej jedna w miesiącu, czas trwania: 10-15 minut;
– planowanie, wybór tematów i sposobów realizacji, ustalanie harmonogramu zdjęć i pozostałych zadań – podczas comiesięcznych zebrań wszystkich uczestników projektu w pomieszczeniach GCKiS;
– zdjęcia filmowe – na terenie Kowal Oleckich i całej gminy, zgodnie z wcześniejszym harmonogramem – realizowane przez uczestników projektu. W razie nagłych zdarzeń do dyspozycji będzie tzw. dyżurna kamera – osoba pełniąca w danym tygodniu dyżur będzie zobowiązana rejestrować niespodziewane wypadki na terenie Kowal i gminy.
– montaż filmów, oprawa muzyczna i dźwiękowa – w pomieszczeniach GCKiS – realizatorem będzie młodzież uczestnicząca w projekcie, przy niewielkiej pomocy, zwłaszcza na początku, bardziej doświadczonych filmowców, np. z Olecka – zgodnie z opracowanym na początku miesiąca harmonogramem.
– pokaz filmów – w sali kina „Pionier”, dwa razy w miesiącu, przed pełnometrażowym seansem filmowych – projekcję przygotują uczestnicy projektu.
2. Kino pod gwiazdami – na placu w centrum Kowal Oleckich, raz w miesiącu, od czerwca do sierpnia;
– przygotowanie zestawu materiałów filmowych na płytach DVD – nagrań dokonają uczestnicy projektu w pomieszczeniach i na sprzęcie GCKiS.
– reklama wieczoru filmowego „pod gwiazdami” – projekt, wydruk i kolportaż plakatów będzie należeć do młodzieży uczestniczącej w projekcie.
– montaż przenośnego ekranu na placu, ustawienie projektora i sprzętu nagłaśniającego, ustawienie ławek i krzeseł – wszystko to wykonają uczestnicy projektu wraz z pracownikami Gminnego Centrum Kultury i Sportu.
– sprzątanie sprzętu i placu – również uczestnicy projektu i pracownicy GCKiS.
3. Rozpowszechnianie zrealizowanych materiałów – dwa razy do roku.
– nagranie zestawu kronik filmowych na płyty DVD – zajmie się tym młodzież realizująca projekt, w pomieszczeniach GCKiS.
– projekt nadruków na płytach – młodzież realizująca projekt, w budynku GCKiS.
– rozesłanie zestawów płyt do wszystkich szkół w gminie i wszystkich bibliotek w powiecie – zajmą się tym pracownicy GCKiS, a Gminne Centrum Kultury i Sportu poniesie związane z tym koszty.
4. Prowadzenie strony internetowej (www.ap.andryszczyk.com) – przez cały czas trwania projektu
– pomysł i projekt strony – każdy z uczestników przygotuje projekt takiej strony. Na ogólnym zebraniu zostanie wybrany jeden do realizacji.
– wykonanie strony internetowej – stronę napisze informatyk zatrudniany w GCKiS, a materiały do aktualizacji strony będą dostarczane na bieżąco przez uczestników projektu. Miejsce na serwerze i adres internetowy będzie bezpłatnie udostępniony przez GCKiS.
5. Rejestracja stowarzyszenia
– po zakończeniu projektu, młodzież która się przy nim „zjednoczy” zarejestruje stowarzyszenie pod nazwą „Archiwiści Północy”. Wcześniej sami opracują statut, wybiorą władze i złożą wniosek do sądu.
6. Wydanie folderu
– na zakończenie projektu, na podstawie zgromadzonych materiałów i dokumentów przez uczestników projektu, GCKiS wyda folder poświęcony całej grupie, projektowi i stowarzyszeniu „Archiwiści Północy”.
7. Uroczystość
– uroczysty pokaz filmowy w kinie „Pionier”, spotkanie ze znanym aktorem lub reżyserem (mamy dobre kontakty ze Stanisławem Tymem), rozdanie folderów i ogłoszenie powstania (zarejestrowania) stowarzyszenia „Archiwiści Północy” zakończą działania związane z tym projektem. Cała uroczystość odbędzie się w sali kina „Pionier”, a w przygotowaniu jej i przeprowadzeniu, weźmie udział młodzież uczestnicząca w projekcie i pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Budżet projektu: 25 300 zł

Dotacja: 17 800 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Kowalach Oleckich

Miejscowość: Kowale Oleckie

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 46

Kod pocztowy i Poczta: 19-420 Kowale Oleckie

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: –

Archiwiści Północy

Kościuszki 44, 19-420 Kowale Oleckie, Polska

Więcej