Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Chcemy poznać, zrozumieć i skutecznie działać - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Gimnazjum w Korfantowie

Cel:

Potrzebą, którą projekt realizuje jest uratowanie przed zagładą okazów kasztanowca zwyczajnego, znajdujacych się na terenie miasta Korfantowa. Drzewa te, poza aspektem estetycznym, są producentami tlenu, a więc oczyszczają atmosferę przyczyniając się do podniesienia jakości życia mieszkańców gminy. Są także siedliskiem życia dla mikroorganizmów, owadów i ptaków będących ważnymi elementami miejskiego ekosystemu.Ze względu na koszty, których poniesienie jest konieczne, by walka ze szkodnikiem była skuteczna i brakiem środków na ten cel w kasie władz lokalnych, koniecznym wydaje się pozyskanie funduszy na ten cel z innych źródeł. Poza finansami, problemem jest niedoinformowanie społ. lokalnej.
Celem nadrzędnym jest poprawienie stanu środowiska przez uratowanie przed zagładą 30 okazów kasztanowca, szerzenie świadomości ekologicznej, zdobywanie wiedzy w niekonwencjonalny sposób w warunkach pozaszkolnych, poszerzanie wiedzy entomologicznej, botanicznej, parazytologicznej, zdobywanie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania pracy naukowej, zdobywania i pogłębiania umiejętności posługiwania się sprzętem multimedialnym, przygotowania i prowadzenia prezentacji multimedialnej, prowadzenia działań marketingowych, współpracy z mediami, nabycia zdolności autokreacji.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu są wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Korfantowie oraz mieszkańcy Gminy Korfantów. Bezpośrednio w projekt zaangażowana będzie trzydziestoosobowa grupa młodzieży zrzeszonej w Szkolnym Kole Biologicznym. Są to uczniowie klas I i II ZS Gimnazjum. Bezpośrednio zaangażowani są także nauczyciele biologii, informatyk, geograf, polonista osoba odpowiedzialna za finanse, pracownik UM. Młodzież mieszka w Korfantowie lub dojeżdża gimbusami ze wsi polożonych w Gminie Korfantów.

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego miasta Korfantowa poprzez uratowanie 30 drzew kasztanowca zwyczajnego atakowanych przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Potrzeba jest tym pilniejsza, że owad przenosi się już na inne gatunki drzew. Projekt ma za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży mieszkającej w małym miasteczku i okolicznych wsiach.
Uczestnikami projektu są wszyscy uczniowie Zespołu Szkół w Korfantowie oraz mieszkańcy miasta, być może także Gminy Korfantów. Bezpośrednio w projekt zaangażowanych jest 30 uczniów – członków Koła Biologicznego oraz 7 osób dorosłych.
Realizacja projektu prowadzona będzie dwutorowo: przez działania w terenie mające na celu prace na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprzez wdrażanie młodziezy do wykonania pracy naukowej. Młodzież, angażując do współpracy społeczność szkolną i lokalną obejmie opieką trzydzieści okazów kasztanowca zwyczajnego ratując je przed żerowaniem szrotówka kasztanowcowiaczka. W tym celu konieczne jest wykonanie ewidencji drzewostanu, wykonanie opasek lepowych i umieszczenie pułapek feromonowych na objętych opieką drzewach. Do pni tych drzew wykonane zostaną także iniekcje żelu systemowo niszczącego żerujące larwy. Dla poznania biologii i sposobów zwalczania szkodnika młodzież wysłucha prelekcji w Ogrodzie Dendrologicznym w Wojsławicach oraz w Technikum Leśnym w Tułowicach. Finalnie powstanie pokaz multimedialny oraz praca naukowa na temat biologii, dróg migracji i zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka.
Efektem działań będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników projektu w wielu dziedzinach opracowanie i dystrybucja młodzieżowej pracy naukowej.
Dotacja zostanie przeznaczona na środki walki ze szrotówkiem i sprzęt multimedialny:apatar cyfrowy, wskaźnik laserowy,ekran.

Budżet projektu: 10 258 zł

Dotacja: 7 400 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Gimnazjum w Korfantowie

Miejscowość: Korfantów

Ulica, nr domu i lokalu: 3-go Maja 12

Kod pocztowy i Poczta: 48-317 Korfantów

Województwo: opolskie

Powiat: nyski

Adres strony internetowej: –

Chcemy poznać, zrozumieć i skutecznie działać

3 Maja 7, 48-317 Korfantów, Polska

Więcej