Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Czy jesteśmy sami we Wszechświecie? - 2006

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach

Cel:

Wraz z powstaniem w naszej miejscowości pierwszego na tym terenie obserwatorium astronomicznego nawiązana została współpraca z sekcją młodzieżową Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach, której członkowie brali czynny udział w pracach wykończeniowych w obserwatorium, a następnie uczestniczyli w nocnych obserwacjach nieba. Od ponad roku działa w obserwatorium astronomicznym 12 osobowa grupa młodych ludzi, żywo interesująca się sprawami astronomii. W naszym projekcie grupę tą nazywamy grupą inicjatywną, gdyż po konsultacjach z członkami tej grupy postanowiliśmy napisać ten projekt i to właśnie ci uczniowie zajmą się angażowaniem nowych uczestników projektu.
Głównym celem projektu jest zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży wiejskiej. Młodzież uczyć się będzie metod organizacji pracy, współdziałania w grupie, kontroli własnych poczynań w kontekście pracy innych osób, ukształtowania demokratycznych zasad. Jednym z zadań będzie nawiązanie kontaktu ze środowiskiem naukowym – motywując w ten sposób młodzież do zainteresowania się naukami ścisłymi

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży interesującej się naukami ścisłymi tj. astronomią, fizyką, informatyką zarówno z gimnazjów jak i szkół średnich. Młodzież zostanie informowana przez przedstawicieli grupy inicjatywnej o celach i zadaniach projektu. W porozumieniu z dyrekcją gimnazjum zostanie przeprowadzona akcja promująca projekt wśród młodzieży gimnazjalnej następnie poprzez ulotki i plakaty rozwieszane na przystankach postaramy dotrzeć do młodzieży ponadgimnazjalnej. Młodzież dowożona będzie przez rodziców. Organizacja dowozu zostanie omówiona na spotkaniu organizacyjnym. Uczniowie spoza miejscowości będą dowożeni przez prowadzących zajęcia

Opis projektu:

Zadaniem projektu jest znalezienie odpowiedzi, czy istnieją warunki w kosmosie, aby powstało tam życie podobne jak na Ziemi. W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie należy zapoznać się z etapami powstawania życia na Ziemi od form, jak najbardziej pierwotnych do obecnego jego kształtu. Znając warunki jakie powinny być spełnione, aby powstało życie, uczniowie podzieleni na grupy zadaniowe będą poszukiwać wiadomości o możliwości istnienia jakichkolwiek form życia w różnych częściach kosmosu. Pozwoli to ukierunkować zakres poszukiwań, oraz poprzez kontakty ze światem naukowym znajdować odpowiedzi na zadawane sobie pytania. Oprócz działalności typowo naukowej odbywać się będą przy sprzyjających warunkach pogodowych obserwacje astronomiczne w naszym szkolnym obserwatorium astronomicznym. Zakres obserwacji podporządkowany zostanie tematyce zajęć. Poprzez frapujący temat chcemy nakłonić uczniów do kontaktów ze światem naukowym, co w przyszłości zaowocować może podjęciem przez nich studiów technicznych oraz wzrostem zainteresowania naukami ścisłymi. Chcemy także poprzez zorganizowanie atrakcyjnego trzydniowego wyjazdu naukowego do Krakowa wzbudzić wśród młodzieży naukową rywalizację. Nad opracowaniem zasad tej rywalizacji, sposobami oceny pracy uczniów będzie czuwać grupa kierowniczo-logistyczna na czele z dyrektorem projektu. Zadaniem dyrektora projektu będzie wyłonienie 18-stu uczestników wyjazdu. Dyrektor projektu wraz z grupą kierowniczo-logistyczną zajmą się przygotowaniem wszystkich wyjazdów, nawiązywaniem kontaktów ze światem naukowym oraz obsługą prasową projektu i organizacją uroczystego zakończenia projektu.

Budżet projektu: 27 600 zł

Dotacja: 16 300 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach

Miejscowość: Jankowice

Ulica, nr domu i lokalu: Kościelna 19

Kod pocztowy i Poczta: 44-264 Jankowice

Województwo: śląskie

Powiat: rybnicki

Adres strony internetowej: –

Czy jesteśmy sami we Wszechświecie?

Nowa 88, 44-264 Jankowice, Polska

Więcej