Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jankowicki pakiet medialny-blaski i cienie naszej wsi - 2006

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 1 im. ks. Walentego w Jankowicach

Cel:

Młodzież wiejska, szczególnie na Górnym Śląsku, jest często bardzo pracowita, lecz mało przebojowa. Nie potrafi być medialna, 'sprzedać’ swoją wiedzę, podzielić się swoimi pasjami. Młodzi ludzie nie chcą uczestniczyć w życiu swojej społeczności lokalnej gdyż nie mają dobrych wzorców w tym zakresie oraz możliwości stwarzanych im przez dorosłych. Barierą są ludzie ale i pieniądze. Młodzież musi mieć refleksję dotyczącą świata 'małej Ojczyny’ aby zmieniać go rozpoznawając wcześniej jego blaski
i cienie. Służy to tworzeniu społczeństwa obywatelskiego a tylko takie zapewnia rozwój trwały, ciągły
i na solidnych podstawach. Młodzież naszej wsi boleje nad skromn ofertą zajęć pozaszkolnych.
Celem projektu jest wzmocnienie tożsamości lokalnej, pozyskanie sponorów, wywołanie głębokiej refleksji uczniów na temat blasków i cieni świata ich 'małej Ojczyzny’. Pragniemy zaangażować realizatorów projektu w życie społeczne wsi. Około 80% naszych absolwentów wiąże się w dorosłym życiu miejscem zamieszkania z Jankowicami. Chcemy aby już teraz wyzwolić w nich chęć działania na rzecz swojej wsi. W refleksji pomogą działania grup zadaniawych, na czele z ich liderami, które pozwolą na zebranie materiału prasowego, radiowego i telewizyjnego na interesujacy nas temat.

Odbiorcy projektu:

W projekcie będzie brało udział 45 uczniów w wieku 13-16 (klasy I-III gimnazjum), po 15 w grupach: prasowej, radiowej i telewizyjnej. Udział w pracach danej grupy jest dobrowolny. Projekt jest przeznaczony dla osób chętnych. Uczestnicy projektu są mieszkańcami naszej wsi. pośrednio
w projekcie będzie uczestniczyć 5 nauczycieli, około 10 wolontariuszy, rodzice uczniów a ze względu na jego temat około 100 mieszkańców Jankowic.

Opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie pakietu medialnego, który będzie zbiorem informacji na temat blasków i cieni naszej wsi. Materiał badawczy ma posłużyć jako baza do wysunięcia wniosków co do potrzeb społeczności lokalnej, w szczególnosci młodego pokolenia, możliwości i kierunków jej rozwoju. Pakiet medialny pozwoli młodzieży na stworzenie grupy nacisku w rozmowach z przedstawicielami samorzadów lokalnych wsi i gminy. Naszym zamierzeniem jest ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej jako stałego ciała doradczego przy Radzie Sołeckiej wsi Jankowice.
W pracach nad pakietem będa brały udział trzy grupy uczniów na czele z ich liderami. Konsultantami grup będą nauczyciele. Grupa prasowa stworzy jedniodniówkę w której przedstawi blaski i cienie naszej wsi w postaci bedekera (hasła od A do Z) oddzielnie dla blasków i cieni. Drugie zadanie będzie polegało na stworzeniu serwisu fotograficznego obrazujacego miejsca i wydarzenia budzące naszą dumę, oraz miejsca i sprawy których musimy się wstydzić. Grupa stworzy projekty zmian. Grupa radiowa przeprowadzi szereg wywiadów z mieszkańcami wsi. Spektrum naszych zainteresowań będzie obejmowało ludzi w różnym wieku, różnych zawodów itd. Nagrania będą wzbogacone o audycję podsumowujacą. Grupa filmowa nakręci dwa materiały filmowe: jeden będący rodzajem reklamówki przedstwiajacej blaski wsi, drugi z premedytacją obnażajacy nasze braki. Pakiet medialny będzie zaprezentowany w czasie imprezy kończącej projekt. Wręczymy go gościom i uczestnikom naszych działań (gazetka oraz dwie płytyCD – nagranie i filmy)
Dotację przeznaczymy na zakup sprzętu potrzebnego do realizacji projektu a nie będacego na wyposażeniu szkoły, na płace nauczycieli prowdzacych zajęcia, prelekcje gości, wycieczki, potrzebne materiały.

Budżet projektu: 26 910 zł

Dotacja: 15 500 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 1 im. ks. Walentego w Jankowicach

Miejscowość: Jankowice

Ulica, nr domu i lokalu: Równoległa 5

Kod pocztowy i Poczta: 44-264 Jankowice

Województwo: śląskie

Powiat: rybnicki

Adres strony internetowej: http://www.jankowice.com

Jankowicki pakiet medialny-blaski i cienie naszej wsi

Nowa 88, 44-264 Jankowice, Polska

Więcej