Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wiejski menadżer – młodzieżowa agencja promocyjna - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Dominikowicach

Cel:

Wieś Dominikowice leży w powiecie dotkniętym dużym bezrobociem (22,7%). Wśród grup młodzieży można zaobserwować zachowania destrukcyjne i patologiczne. Na terenie szkoły i wioski brak jest świetlic i klubów, w których młodzi ludzie mogliby spędzać wolny czas. Z przyczyn finansowych nie mają oni możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym, co powoduje ogólne zniechęcenie i brak aktywności społecznej. Młodzież nie potrafi się wypromować czy zaprezentować na forum. Podejmowanie inicjatyw, stworzenie warunków sprzyjających włączeniu się w działalność społeczną i publiczną, pobudzanie aspiracji poznawczych umożliwi zapewne uczestnictwo w projekcie 'Równać szanse’.
Cele projektu:
-Wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej i przyczynianie się do rozwoju wsi,
-rozwój osobisty uczniów, poczucie przynależności do danej społeczności,
-zdobywanie nowych doświadczeń,
-uczenie się organizacji spotkań, wyjazdów, współpracy w grupie, autoprezentacji,
-doskonalenie i praktyczne wykorzystywanie umiejętności pracy z komputerem i Internetem,
-kształtowanie postaw aktywnych,
-kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania,
-doskonalenie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna z Dominikowic oraz pobliskich szkół w gminie Gorlice, rodzice uczniów, mieszkańcy wsi Dominikowice, władze lokalne. Pośrednio (poprzez prasę, telewizję i Internet- mieszkańcy powiatu, województwa, a nawet kraju.Informacja o projekcie została pozyskana z Internetu, a następnie przekazana młodzieży na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu. Uczniowie po konsultacji podali propozycje zadań i inicjatyw, których chcieliby się podjąć. Dokonano wyboru obszaru działań przeznaczonych do realizacji. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem, wydał się propozycją ciekawą, przygotowującą młodych ludzi do dorosłego życia.

Opis projektu:

W ramach projektu stworzone zostaną alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla młodzieży z klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Gorlice, która charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem bezrobocia. W gminie co roku ma miejsce szereg przedsięwzięć kulturalnych, których promocją i rozpowszechnianiem zajmie się właśnie młodzież szkolna.
Z realizacją projektu związane będzie powstanie Młodzieżowej Agencji Promocyjnej – Wiejski Menadżer.W ramach agencji utworzony zostanie zespół zadaniowy skupiający kilkuosobowe sekcje:
– zespół menadżerski – zajmujący się propagowaniem informacji o regionie, imprezach kulturalnych, ciekawych ludziach, a także nawiązywaniem kontaktów z innymi szkołami, instytucjami, organizacjami oraz pozyskiwaniem sponsorów,
a) sekcja informacyjna,
b) sekcja dokumentacyjna.
Działalność zespołu menadżerskiego skoncentruje się wokół następujących obszarów:
1. Kultura
2. Ekologia
3. Sport.
Działania wykonywane w obrębie tych obszarów będą związane z opracowywaniem folderów, ulotek, plakatów, prezentacji multimedialnych, filmów, artykułów do prasy lokalnej, gazetek tematycznych.
Efektem powyższego będzie promocja środowiska, czytelna informacja o odbywających się imprezach, większe zaangażowanie młodzieży, rodziców, mieszkańców w życie społeczności lokalnej.
Młodzież uczestnicząca w projekcie otrzyma innowacyjne propozycje zorganizowania swojego wolnego czasu, nabędzie nowe umiejętności (dziennikarskie, fotograficzne, w zakresie wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej). Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na zakup kamery i cyfrowego aparatu fotograficznego oraz projektora multimedialnego, a także zorganizowanie wycieczek do radia i telewizji, warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, związane z nauką filmowania kamerą.

Budżet projektu: 26 700 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Dominikowicach

Miejscowość: Dominikowice

Ulica, nr domu i lokalu: Dominikowice 50

Kod pocztowy i Poczta: 38-303 Kobylanka

Województwo: małopolskie

Powiat: gorlicki

Adres strony internetowej: –

Wiejski menadżer – młodzieżowa agencja promocyjna

Dominikowice 284, 38-303 Kobylanka, Polska

Więcej