Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ziemio – co mi powiesz - 2006

Realizowany przez:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w Dobrczu

Cel:

Na terenie gminy Dobrcz znajdował się Kombinat Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Po zmianach ustrojowych część mieszkańców nie ptrafiła odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dzieci przejmują zachowania rodziców i wykazują postawę bierną. Dla dzieci poważnym problemem jest prowadzenie własnych badań i analizowanie faktów. Wynika to z prostej przyczyny, że szkoły nie dysponują odpowiednim sprzętem albo program nauczania jest tak napięty, że nie ma czasu na pracę badawczą. Powoduje to, że dzieci i młodzież nie potrafii czytać tekstów źródłowych czy obserwować przyrody i zachodzących w niej zmianach. Po za dyskusją pozostaję królowa nauka, której po prostu trzeba się wykuć.
Głównym celem projektu jest pobudzenie aspiracji badawczych wśród grupy 40 osób pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Celami szczegółowymi są: stworzenie grup badawczych, które opracują wyniki swojej pracy, zagospodarowanie czasu wolnego, nauka samodzielności, aktywności oraz odpowiedzialności. Rozwój własnych zainteresowań oraz poznaie piękna otaczającej nas przyrody. Zdobyte umiejętność mogą być wykorzystane przez młodzież w przyszłej pracy zawodowej

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 13-19 lat z terenu gminy Dobrcz, szczególnie uczęszczająca do świetlic środowiskowych . W projekcie udział weźmie 40 osób . W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby ze świetlic oraz osoby pochodzące z rodzin znajdujących się pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy oraz dzieci rolników. Nasi odbiorcy to grupa dzieci, które w szkole nie mają szansy na rozwój swoich zainteresowań z powodu tego, że rodzice są niezamożni i nie stać ich na dodatkowe zajęcia.

Opis projektu:

Projekt 'Ziemio-co mi powiesz?’ ma na celu pobudzene aspiracji poznawczych młodych ludzi. $0 uczestników zostanie podzielona na 3 zespoły badawcze, które będą zajmowały się geomorfologią, biologią i matematyką. W terenie młodzież po specjalistycznych szkoleniach będzie pracować w terenie. Jej badania ograniczą się do wyjątkowego terenu jakim jest Dolina Dolnej Wisły. Jej ukształtowanie i mikroklimat są podobne do górskich. Zebrane materiały badawcze posłużą do opracowania przewodnika, tablic informacyjnych oraz szczegółowej mapy tego terenu. Przy projekcie będą zaangażowania mieszkańcy sołec w dolinie Wisły. Całość projektu zostanie zwieńczona podsumowaniem, na które zostaną zaproszeni oprócz uczestników wszyscy, którzy angażowali się w projekt oraz radni i sołtysi z gminy Dobrcz. Z funduszy uzyskanej z dotacji zakupimy namioty dla uczestników projektu, materiały do realizacji projektu w tym kompasy, miary i artykuły papiernicze. Ponadto wydamy przewodnik oraz opłącimy transport i wyżywienie. Częściowo sfinansujemy również szkoleniowców i koordynatora. Uważamy, że projekt przyczyni się do powstałania większej ilości kółek zainteresowań i będzie tym kamyczkiem, który wywoła lawinę pomysłów.

Budżet projektu: 29 249 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Rozwoju Gminy Dobrcz w Dobrczu

Miejscowość: Dobrcz

Ulica, nr domu i lokalu: Długa 50

Kod pocztowy i Poczta: 86-022 Dobrcz

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: bydgoski

Adres strony internetowej: /http://trgd.dobrcz.pl

Ziemio – co mi powiesz

Długa 36, 86-022 Dobrcz, Polska

Więcej