Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sami dla siebie – monitoring stanu środowiska naturalnego, eksperyment chemiczny. - 2006

Realizowany przez:

Zespół Szkół Licealnych, Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku

Cel:

Projekt zaspakaja potrzeby badawcze uczniów, odpowiada naturalnej potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego człowieka. Umożliwia mlodzieży wiejskiej udział w zorganizowanych przez wyższe uczelnie formach doskonalenia, zapoznaje z nowoczesnymi metodami badań. Pobudza zainteresowanie uczniów i lokalnego środowiska problemami ochrony naturalnego środowiska na danym terenie.Daje możliwość uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z chemii i biologii w celu lepszego przygotowania do matury i egzaminow zewnętrznych.Projekt umożliwi uczniom zaspokojenie potrzeb dokształcania się zgodnego z wybranym przez nią kierunkiem studiów i zainteresowaniami; podniesie umiejętności społeczne młodych ludzi.
Zwiększenie przez grupę 40 uczniów wiedzy na temat:planowania i przeprowadzania eksperymentów chemicznych i biologicznych; rozpoznawania wielu gatunków roślin i zwierząt; ekosystemu parków narodowych i krajobrazowych.Nabycie przez 20 uczniów umiejętności monitoringu stanu środowiska naturalnego; uświadomienie 500 uczniom, rodzicom i samorządowcom jakie zagrożenia niesie zanieczyszczanie lokalnego środowiska.Zwiększenie szans 40 uczniów na kontynuację nauki na Akademii Medycznej i Politechnice Gdańskiej.Kreowanie olimpijczyków poprzez indywidualizację nauczania.Zagospodarowanie wolnego czasu

Odbiorcy projektu:

Wiek: 16-19 lat. Sposób rekrutacji – zainteresowani uczniowie z klas licealnych realizujących rozszerzony program nauczania z chemii i biologii. Uczniowie zamieszkujący w Czersku i pobliskich wsiach oddalonych do ok. 20 km. Dojeżdżający codziennie autobusem PKS i koleją z miejscowości takich jak: Łąg, Czarna Woda, Śliwice, Karsin, Wiele, Osie i inne.Jest to młodzież z terenów o dużym bezrobociu (powiat chojnicki 25,8%, w gminach wiejskich do 35%); w ostatnich latach naukę na wyższych studiach dziennych podejmuje około 60%.Dochody rodziców dzieci zaangażowanych w projekt są przeciętnie o 30% niższe od dochodów mieszkańców miast.Młodzież zdolna, ambitna.

Opis projektu:

Cele projektu:Wyrównanie szans młodzieży z terenów wiejskich na kontynuację edukacji na studiach wyższych medycznych i politechnicznych.Tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się mlodzieży w działalność społeczną i publiczną ,pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego, kształtowanie aktywnych postaw.
Uczestnnicy: uczniowie klas I i II LO im.W.Pola w Czersku
Zaplanowane działania i sposób ich przeprowadzenia: Wyjazdy do Gdańska (
Politechnika Gdańska, Akademia Medyczna) w celu samodzielnego przeprowadzania badań w laboratorium chemicznym(5x30osób), wycieczki do Wdzydzkiego Parku Krajobrazowergo(2x40osób) i Babiogórskiego Parku Narodowego(1x35osób) w celu oznaczania roślin i zwierząt; codzienny pomiar temperatury, zachmurzenia, ilości i odczynu opadów; cotygodniowe oznaczanie zawartości wybranych jonów w wodzie z okolicznej strugi, badanie jej przejrzystości i odczynu; kilkakrotne oznaczanie przekroju gleby (komputerowa baza informacji na temat zmian zachodzących w środowisku lokalnym);organizacja sejmiku naukowego(1x wszyscy uczniowie liceum,rodzice).
Spodziewane efekty projektu: 35h w laboratorium x 30osób-nabycie umiejętności posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, planowania eksperymentów; 150h x 20 osób-monitoring stanu środowiska naturalnego(wyciąganie i precyzowanie wniosków); nabycie umiejętności pracy w zespole badawczym przez 40 osób.
Przeznaczenie dotacji: pokrycie 75% kosztów dojazdów do Gdańska (zajęcia w laboratoriu), Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego i Babiogórskiego Parku Narodowego (oznaczanie roślin, zwierząt, spotkania z przyrodnikami), zakup niezbędnych odczynników i urządzeń potrzebnych do monitorowania pogody, stanu wód i zanieczyszczenia środowiska, obsługa projektu, zakup potrzebnych materiałów, dodatkowe zajęcia oraz wykłady.

Budżet projektu: 34 080 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Licealnych, Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku

Miejscowość: Czersk

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 3

Kod pocztowy i Poczta: 89-650 Czersk

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: –

Sami dla siebie – monitoring stanu środowiska naturalnego, eksperyment chemiczny.

Szkolna 3, 89-650 Czersk, Polska

Więcej