Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nowoczesne technologie szansą dla młodych ludzi z małych środowisk w rozwijaniu zainteresowań matematyką, informatyką, fizyką i astronomią - 2006

Realizowany przez:

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

Cel:

Rodzice naszych uczniów oczekują tworzenia warunków sprzyjających pobudzaniu aspiracji poznawczych młodzieżyj. Społecznośc lokalna oczekuje podniesienia poziomu kształcenia w zakresie technik informacyjnych i nauk ścisłych, żeby młodzież mogła podejmować studia na uczelniach technicznych i kierunkach ścisłych co zaowocuje większymi możliwościami znalezienia dobrej pracy. Systematyczne niedofinansowanie oświaty powoduje, że oferta edukacyjna jest ograniczona, a niedostateczny poziom bazy materialnej pogarsza szanse życiowe młodzieży z małych środowisk. W wielu przypadkach nasi uczniowie wywodzą się z biednych środowisk wiejskich.
Uczniowie naszej szkoły oczekują poszerzenia oferty edukacyjnej w zakresie nauk ścisłych i technik informacyjnych. Chcemy poprzez ralizację projektu imożliwić uczniom kontakt ze środowiskami akademickimi organizując wyjazdy na wyższe uczelnie. W programie naszych zajęć uwzględnimy treści wych poza zagadnienia realizowane w toku nauczania. Poprzez te zajęcia pragniemy pobudzić zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi.

Odbiorcy projektu:

Projekt jest skierowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lesku i zainteresowanych uczniów z pobliskich gimnazjów. Jest to młodzież licealna w w ieku 16-19 lat i gimnzjaliściw wieku 14-15 lat. Młodzież objęta naszymi działaniami mieszka w Lesku i okolicznych miejscowościach. Planujemy stworzenie licznej grupy w oparciu o uczniów klas matematyczno-fizycznych oraz grupy zaawansowanej dla najlepszych. Uczniowie gimnazjów uczestniczący w naszym projekcie zostaną wytypowania przez dyrektorów tych szkół. Dojeżdząjący uczniowie naszej szkoły posiadają bilety miesięczne. Gimnazjaliści będą dojeżdżać na własny koszt w porozumieniu ze swoimi rodzicami

Opis projektu:

Celem najważniejszym dla nas jest stworzenie możliwości podniesienia wiedzy technicznej, pobudzanie aspiracji młodzieży i przygotowywanie jej do aktywnego życia w społeczeńsywie. Chcemy poszerzać wiedzę uczniów w zakresie matematyki, fizyki astronomii z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych. Uczestnikami będą uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Lesku oraz chętni uczniowie z pobliskich gimnazjów. Posiadamy dwie pracownie komputerowe i większość zajęć będzie się odbywać w tych pracowniach. Planujemy przeprowadzanie obserwacji astronomicznych w terenie, a także warsztaty w ośrodkach akademickich. Spodziewanym efektem naszego programu będzie zwiększona ilość uczniów podejmujących studia w zakresie nauk ścisłych i politechnicznych. W dalszej przyszłości będą mieli duże sznase na znalezienie zatrudnienia i wykorzystanie swojego potencjału. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup niezbędnego oprogramowania i materiałów niezbędnych do zrealizowania projektu. Chcemy zawiązać stowarzyszenie, które po zakończeniu projektu będzie zajmować się wzbogacaniem naszej oferty edukacyjnej i będzie wykorzystywało nasze doświadczenie zdobyte przy realizacji tego projektu. Jesteśmy przekonani , że nasze działania prowadzone w ramach projektu będą kontynuowane przez to stowarzyszenie.

Budżet projektu: 28 193,73 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2006

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

Miejscowość: Lesko

Ulica, nr domu i lokalu: Piłsudskiego 5

Kod pocztowy i Poczta: 38-600 Lesko

Województwo: podkarpackie

Powiat: leski

Adres strony internetowej: –

Nowoczesne technologie szansą dla młodych ludzi z małych środowisk w rozwijaniu zainteresowań matematyką, informatyką, fizyką i astronomią

Mała pętla bieszczadzka 5a, 38-600 Lesko, Polska

Więcej