Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szkoła moich marzeń - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół w Suchowoli

Cel:

Głównym celem projektu jest aktywizacja uczniów we własnym środowisku szkolnym oraz zaangażowanie ich w działania kulturalne, ekologiczne, rekreacyjne oraz inne zmierzające do lepszego poznania siebie oraz lokalnego środowiska.

Odbiorcy projektu:

Szkoła liczy 295 uczniów, z których liczymy na bezpośrednie zaangażowanie 80. Jednak na projekcie pośrednio skorzystają wszyscy uczniowie.

Opis projektu:

W związku z małym budżetem, szkoła nasza cierpi na brak zajęć pozalekcyjnych, które mogłyby zainspirować młodzież do działania na szerszym polu. W ramach projektu planujemy utworzyć 6 kół zainteresowań: Klub Europejski, Klub Przyrodników, Koło Krajoznawcze, Klub Scrabble, Koło Dziennikarsko- Redakcyjne oraz Koło Językowe. Uczestnikami projektu będzie młodzież Zespołu Szkół w Suchowoli w wieku 16-19 lat. W ramach projektu planujemy stworzyć: trójjęzyczna (polski, angielski, francuski) stronę www szkoły, gazetkę szkolną, uczestniczyć w mistrzostwach polski juniorów w scrabble oraz zorganizować turniej scrabble w naszej szkole, rozwijać umiejętności korzystania z Internetu (tworzenie stron www) przygotować się do międzynarodowej wymiany młodzieży między zaprzyjaźnionymi szkołami z Guppingen- Niemcy oraz z Sankt Petersburga- Rosja, stworzyć Raport o stanie wód naszej Gminy, stworzyć folder informacyjny o naszym regionie, poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu, w szczególności zwracając uwagę na ludność tatarską zamieszkującą z nami, poza tym: rozbudzić pasje, nabyć umiejętności dziennikarskie i komputerowe, rozbudzić tolerancję do grup mniejszości narodowych naszego regionu, wypromować swój region, przełamać bariery społeczne wśród młodzieży wiejskiej, rozwinąć współpracę z innymi szkołami i stowarzyszeniami, poszerzać swą wiedzę przyrodniczą i ekologiczna, mieć wpływ na lokalne środowisko społeczne i przyrodnicze, rozszerzyć umiejętność posługiwania się językiem angielskim i francuskim oraz poznać kulturę tych narodów. Chcemy to osiągnąć przez pracę warsztatową, pogadanki i dyskusje, doświadczenia, burze mózgów, redagowania gazetki, wycieczki na wystawy, projekcje, prelekcje na temat Francji, uczestniczenie w wycieczkach krajoznawczych oraz uczestniczenie turniejach i konkursach tematycznych, spotkania z dziennikarzami. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów wyjazdów tematycznych, zakup plansz do scrabble, słowników, wykup domeny www, odczynników, materiałów papierniczych i biurowych, zakupu dyktafonu, kosztów osobowych opiekunów Klubów.

Budżet projektu: 15 725 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół w Suchowoli

Miejscowość: Suchowola

Ulica, nr domu i lokalu: Augustowska 2

Kod pocztowy i Poczta: 16-150 Suchowola

Województwo: podlaskie

Powiat: sokólski

Adres strony internetowej: –

Szkoła moich marzeń

Młodych 11, 16-150 Suchowola, Polska

Więcej