Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Orzyskie młodzieżowe forum teatralne - 2005

Realizowany przez:

Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury w Grądach Podmiejskich

Cel:

Projekt ma na celu promocję i wspieranie kreatywnych działań artystycznych podejmowanych przez młodzież z terenu Gminy oraz stworzenie płaszczyzny współpracy młodzieży z różnych środowisk, poprzez wspólne warsztaty teatralne, następnie prezentację realizowanych form teatralnych. Ponadto w ramach projektu powstanie amatorska młodzieżowa grupa teatralna wśród młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Orzysz. Działanie to stanowi jeden z elementów warsztatów artterapii realizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych Gminy Orzysz. Wspólne realizowanie projektu stworzy możliwość integracji młodzieży zdrowej i niepełnosprawnej. Projekt umożliwi wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą różnych szkół oraz włączenie młodzieży w działalność społeczną! kulturalną na rzecz środowiska lokalnego, we współpracy z lokalnymi partnerami.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi beneficjentami projekty jest młodzież-uczniowie szkół gimnazjalnych i LO, (nieformalne grupy artystyczne, młodzież ze świetlic środowiskowych, grupa teatralna z Domu Kultury, grupy teatralne w szkołach) z terenu Gminy Orzysz. Grupa około 60 osób.
Pośrednimi beneficjentami projektu jest: publiczność – 600 osób, rodzice dzieci – 120 osób, wolontariusze – 20 osób

Opis projektu:

Na terenie gminy Orzysz działają dwa gimnazja, liceum ogólnokształcące. Dom Kultury, środowiskowa świetlica socjoterapeutyczna. Każda z tych placówek prowadzi szereg działań o charakterze kulturalnym. Jednak zazwyczaj działalność ta ma charakter wewnętrzny, nie wykracza poza mury placówki.. Dotacja zostanie przeznaczona na: organizację warsztatów teatralnych, organizację przeglądu form teatralnych zrealizowanych przez młodzież biorącą udział w projekcie, organizację zajęć grupy teatralnej młodzieży niepełnosprawnej, promocję projektu, koszty obsługi projektu

Budżet projektu: 11 210 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Orzyskie Stowarzyszenie Terapeutów i Animatorów Kultury w Grądach Podmiejskich

Miejscowość: Grądy Podmiejskie

Ulica, nr domu i lokalu: GrądyPodmiejskie16

Kod pocztowy i Poczta: 12-250 Orzysz

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: piski

Adres strony internetowej: –

Orzyskie młodzieżowe forum teatralne

Grądy Podmiejskie 15A, 12-250, Polska

Więcej