Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Purdyjska Orkiestra Snów - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie

Cel:

przeciwdziałanie apatii i postawom wycofania wśród młodych poprzez włączanie ich w proces twórczy, którego efektem będzie stworzenie muzycznego happeningu.

Odbiorcy projektu:

grupa 15 gimnazjalistów ze wsi Purda, pośrednimi beneficjentami będą mieszkańcy Purdy i okolicznych wsi.

Opis projektu:

W pierwszym etapie projektu, jego młodzi uczestnicy wezmą udział w warsztacie edukacji kulturowej, który poświęcony będzie zagadnieniom roli i funkcji muzyki we współczesnej kulturze i w kulturach tradycyjnych. Punktem wyjścia do wspólnego namysłu nad miejscem muzyki w kulturze będą nagrania przyniesione na spotkanie przez uczestników warsztatu. Metoda pracy warsztatowej będzie bazowała na motywowaniu młodych do kreatywnego myślenia i wspólnym poszukiwaniu odpowiedzi na postawione pytania. Następnie, korzystając z inspiracji, jakich dostarczyć może warsztat, uczestnicy budować będą instrumenty-instalacje własnego pomysłu. Instrumenty te posłużą w kolejnym etapie projektu do tworzenia wspólnych improwizacji muzycznych, z których w efekcie prób powstanie repertuar Purdyjskiej Orkiestry Snów. Muzyka grana przez Orkiestrę wykonywana będzie wyłącznie na instrumentach zbudowanych przez samych uczestników, które nie będą wymagały szczególnych umiejętności muzycznych, dzięki czemu talent muzyczny, czy umiejętność gry na jakimś instrumencie nie będą kryterium uczestnictwa w projekcie. W ostatnim etapie projektu uczestnicy w oparciu o opracowany uprzednio repertuar stworzą happening muzyczny, który realizowany będzie na podwórkach Purdy.
Zakładamy, że projekt wykorzystując sztukę jako narzędzie aktywizowania młodych mieszkańców Purdy, rozwinie w śród nich umiejętności kreatywnego myślenia, samodzielnego, twórczego działania i wprowadzania w czyn własnych, choćby najbardziej fantastycznych pomysłów.

Budżet projektu: 8 160 zł

Dotacja: 6 700 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Purdzie

Miejscowość: Purda

Ulica, nr domu i lokalu: Purda

Kod pocztowy i Poczta: 11-030 Purda

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: –

Purdyjska Orkiestra Snów

Purda 17B, 11-030, Polska

Więcej