Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Krzyże i kapliczki gminy Kietrz elementem współistnienia dwóch kultur - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kietrzu

Cel:

poznanie historii krzyży i kapliczek przydrożnych w naszej gminie, kształcenie szacunku do zabytków i tradycji regionalnych oraz pobudzanie u młodzieży postaw aktywnych przy jednoczesnym rozwijaniu współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Odbiorcy projektu:

bezpośrednio: 56 (młodzież gimnazjalna), pośrednio: mieszkańcy gminy

Opis projektu:

Zaplanowane działania to przede wszystkim wycieczki rowerowe, piesze oraz autokarowe do krzyży i kapliczek przydrożnych, wykonanie fotografii tych obiektów, poznanie historii krzyży i kapliczek, zorganizowanie wystawy na ten temat w naszej gminie, wydanie publikacji pt. Krzyże i kapliczki przydrożne w gminie Kietrz, przygotowanie witryny internetowej dotyczącej tego tematu oraz opracowanie mapy turystycznej związanej z projektem. Aby wykonać zaplanowane działania uczniowie zostaną podzieleni na grupy. Zostaną im przydzielone konkretne zadania i terminy realizacji. Młodzież będzie fotografować obiekty, tłumaczyć napisy tam umieszczone, zbierać materiały na temat dziejów krzyży i kapliczek ( poprzez wywiady, przekazy ustne mieszkańców, a także poprzez źródła pisane – kroniki parafialne, parafialne księgi pogrzebów ). Dzięki realizacji tego projektu uczniowie rozwiną postawy aktywne wobec przeszłości i rzeczywistości. Po zrealizowaniu, projekt stanie się integralną częścią programu nauczania historii w naszym gimnazjum (historia regionalna). Projekt uwidoczni młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu w sposób pożyteczny i ciekawy. Przedstawienie projektu na stronie internetowej uświadomi uczniom możliwości jakie stwarza rozwój technik informacyjnych. Rozwinie się współpraca młodzieży z. lokalnym środowiskiem poprzez poszukiwanie sojuszników wspierających realizacje planowanych działań. Efektem realizacji projektu ma być tez wystawa pokazująca krzyże i kapliczki w naszej gminie, a także wydanie publikacji na ten temat. Powstanie również organizacja o nazwie Kietrzańskie Towarzystwo Wędrówek z Historią, które będzie kontynuowało podjęte w ramach projektu działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych.

Budżet projektu: 8 400 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kietrzu

Miejscowość: Kietrz

Ulica, nr domu i lokalu: Kościuszki 14

Kod pocztowy i Poczta: 48-130 Kietrz

Województwo: opolskie

Powiat: głubczycki

Adres strony internetowej: –

Krzyże i kapliczki gminy Kietrz elementem współistnienia dwóch kultur

Dawne cmentarzysko kultury łużyckiej i przeworskiej, Kościuszki, 48-130 Kietrz, Polska

Więcej