Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Mówię Słowo – rzecz prawdziwą - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

Cel:

rozwój umiejętności posługiwania się sztuką dziennikarską, nauka obsługi komputera, wiedza z zakresu masmediów, etyki dziennikarskiej oraz technologii składu i wydawania gazety.

Odbiorcy projektu:

bezpośrednio: 36 uczniów (skupionych wokół czasopisma „GimZeta’), pośrednio: pozostali uczniowie.

Opis projektu:

– Przygotowanie, redakcja, druk i kolportaż „GimZety’ – częstotliwość miesięczna, planowana ilość – 10 numerów w bieżącym roku szkolnym. Działanie o charakterze stałym, cyklicznym.
– Gromadzenie materiałów, przeprowadzanie wywiadów i relacji reporterskich z wydarzeń, ogłaszanie i przeprowadzanie konkursów dla czytelników, poczta redakcyjna, pisanie artykułów publicystycznych, skład i łamanie, korekta, powielanie i sprzedaż kolejnych wydań „GimZety’ – samodzielna działalność młodzieży.
– Zorganizowanie szkolenia dla młodych redaktorów. Praktyczna nauka wykorzystania komputera do pisania tekstów, układu kolumn, szpalt i ilustracji, tworzenia oprawy graficznej, archiwum redakcji, kopiowanie i druk materiałów. Posługiwanie się programem Publischer. Forma – czterodniowe warsztaty dla redaktorów.
– Wyjazd do profesjonalnego studia radiowego, wizyta w redakcji lokalnej gazety o zasięgu powiatowym. Poznanie pracy dziennikarza radiowego i prasowego. ]
– Konkurs na najlepszego szkolnego redaktora. Opracowanie regulaminu, eliminacje klasowe i ogólnoszkolne. Prezentacja najlepszych wypracować na łamach „GimZety’, nagrody dla zwycięzców. Praca nad podniesieniem poziomu wypracować pisemnych, poszerzenie horyzontów myślowych, nauka prowadzenia polemiki, tworzenie recenzji i sprawozdania z wydarzenia.
– Wyposażenie zasobów biblioteki szkolnej i pracowni przedmiotowych w literaturę piękną, fachowe podręczniki i poradniki, pomocne w funkcjonowaniu redakcji, zakup sprzętu i materiałów biurowych na użytek redakcji i ogółu korzystających z biblioteki.
– Adaptacja pomieszczenia redakcji.

Budżet projektu: 9 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Gimnazjalnych, Licealnych i Zawodowych w Byczynie

Miejscowość: Byczyna

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Borkowska 3

Kod pocztowy i Poczta: 46-220 Byczyna

Województwo: opolskie

Powiat: kluczborski

Adres strony internetowej: –

Mówię Słowo – rzecz prawdziwą

469J+95 Byczyna, Polska

Więcej