Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Spolecznicy.org Rozwój portalu młodych za@ngażowanych - 2005

Realizowany przez:

Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych

Cel:

włączenie młodzieży z mniejszych miast i gmin powiatu mikołowskiego w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze powiatu poprzez prowadzenie przez nich portalu o III sektorze i dla III sektora oraz zapoznanie jej z działalnością i rolą organizacji pozarządowych.

Odbiorcy projektu:

bezpośrednio: grupa młodzieży (20 osób), pośrednio: mieszkańcy gminy.

Opis projektu:

Zaangażowanie w prowadzenie portalu pozwoli młodzieży doznać poczucia sprawstwa i decydowania o tym co dzieje się w „wielkim świecie’, pozwoli poznać media, samorządność i NGOsy w praktyce. Uczestnikami projektu będzie grupa młodzieży – 20 osób o zainteresowaniach społecznych, kulturalnych, informatycznych i dziennikarskich ze szkół średnich i gimnazjów z miast i gmin powiatu poniżej 20.000 mieszkańców. W ramach projektu przeprowadzona będą warsztaty dziennikarskie, informatyczne, warsztaty dotyczące organizacji pozarządowych, III sektora i społeczeństwa obywatelskiego oraz warsztaty komunikacji i kreatywnego myślenia. W trakcie projektu młodzież spotka się także z lokalnymi działaczami społecznymi. Podsumowaniem projektu będzie przeprowadzenie przez młodzież wywiadów z lokalnymi działaczami NGO, samorządu, przedsiębiorcami oraz zbierze informacji o III sektorze w powiecie, o instytucjach pomocowych i kulturowych. Młodzież będzie spotykała się co tydzień na zebraniach Zespołu Redakcyjnego gdzie pracować będzie w sekcjach: społecznej, kulturalno – historycznej, sportowo – turystycznej oraz biznesowe promocyjnej. Z osobami, które ukończą cykl i zadeklarują chęć współtworzenia takiego portalu podpisaną zostaną umowy wolontariackie. W efekcie utworzony zostanie zespół młodych dziennikarzy, którzy będą redagować portal naszej lokalnej społeczności.

Budżet projektu: 12 690 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Centrum Społecznego Rozwoju w Łaziskach Górnych

Miejscowość: Łaziska Górne

Ulica, nr domu i lokalu: Kościelna 4A

Kod pocztowy i Poczta: 43-170 Łaziska Górne

Województwo: śląskie

Powiat: mikołowski

Adres strony internetowej: –

Spolecznicy.org Rozwój portalu młodych za@ngażowanych

Kościelna 1, 43-170 Łaziska Górne, Polska

Więcej