Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Kropla życia - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach

Cel:

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności w kontekście wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Odbiorcy projektu:

Młodzież aktywnie uczestnicząca w większości działań projektu: 60 uczniów, osoby zaangażowane pośrednio: 120 osób.

Opis projektu:

Działania w ramach projektu koncentrują się na wykładach, seminariach, warsztatach gdzie uczniowie zapoznają się i uzupełniają lub poszerzają wiedzę na temat wody jako związku chemicznego, właściwości fizycznych, chemicznych, obiegu wody w przyrodzie i jej znaczenia dla człowieka i środowiska. Poznają pierwiastki i związki chemiczne zawarte w wodzie jako niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu i substancje mające negatywny wpływ na organizm człowieka i jego środowisko (np. rtęć). Zapoznają się z zagadnieniami: zaopatrzenie ludności w wodę, uzdatnianie, koszty, gospodarowanie i sposoby jej oszczędzania. Zostanie przeprowadzony cykl zajęć w czasie których uczniowie zdobędą umiejętności: tworzenia stron WWW, prezentacji multimedialnych, wyszukiwania informacji z wykorzystaniem Internetu, tworzenia wykresów i diagramów w arkuszu kalkulacyjnym, 'bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu’. Uczniowie w czasie różnorodnych zajęć (wycieczek, wypraw badawczych, badań laboratoryjnych, monitoringu hydrologicznego na terenie własnego gospodarstwa) badają jakość wody ze szczególnym zwróceniem uwagi na to jaki wpływ na skażenie wody miało składowanie na terenie Bratkowic stłuczki rtęciowej przez zlikwidowany POLAM. Efektem pracy będą stworzone strony WWW, prezentacje multimedialne, sesja posterowa i inne działania promujące zdobyte i opracowane wnioski szkołom i społeczności lokalnej oraz założenie klubu „Miłośników Czystych Wód‿. Zastosowanie atrakcyjnych i twórczych metod pracy zwłaszcza metody projektu pozwoli na podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów objętych projektem.

Budżet projektu: 13 022 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum nr 4 w Bratkowicach

Miejscowość: Bratkowice

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 36-055 Bratkowice

Województwo: podkarpackie

Powiat: rzeszowski

Adres strony internetowej: http://

Kropla życia

Bratkowice 395B, 36-055, Polska

Więcej