Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z mapą za pan brat - 2005

Realizowany przez:

Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne

Cel:

poszerzenie wiedzy i nabycie nowych umiejętności z zakresu analizy, interpretacji i opracowywaniu map w sposób tradycyjny oraz za pomocą komputera, pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży, pogłębianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, a zwłaszcza matematyki, geografii, kartografii oraz wykorzystanie możliwości TIK (technologii informacyjnej i komunikacyjnej) w realizacji zadań, ciekawe i efektywne spędzenie czasu wolnego.

Odbiorcy projektu:

dwudziestoosobowa grupa młodzieży w wieku od 13– 6 lat, ucząca się w Publicznym Gimnazjum nr 2 we Włodawie i posiadająca zaległości z zakresu nauk matematyczno–przyrodniczych, a pragnąca zniwelować te braki i efektywnie spędzić wolny czas.

Opis projektu:

Główne działania przewidziane w projekcie to praca z mapą w szerokim znaczeniu (sporządzanie map tematycznych, profilu topograficznego, różnych metod prezentacji intensywności zjawisk – kartodiagram, kartogram, mapy izarytmiczne, interpolacja, zajęcia terenowe – orientacja mapy, bieg na orientację, wykonanie szkicu topograficznego doliny Bugu). Warsztaty kartograficzne, podczas których beneficjenci poznają możliwości wykorzystania komputerów do przetwarzania danych statystycznych oraz prezentacji kartograficznych z wykorzystaniem programu multimedialnego, poznają sylwetki sławnych kartografów i przygotują ich biografie oraz własnoręcznie wykonają mapę wybranych kontynentów w oparciu o siatkę kartograficzną, legendę i skalę. Planowane jest też spotkanie z p. Józefem Borkowskim – współtwórcą Wielkiego Atlasu Polski oraz wykłady i fakultety w Zakładzie Kartografii na UMCS w Lublinie. Efekty, które chcemy osiągnąć, to utrwalenie terminów i pojęć kartograficznych, nabycie umiejętności pracy z mapą i wykorzystania różnych metod do prezentacji intensywności zjawisk, aktywne uczestnictwo w pracy geodety, zdobycie wiedzy na temat wykorzystania nowoczesnej technologii w kartografii oraz udział w wykładach i zajęciach fakultatywnych na UMCS.

Budżet projektu: 11 500 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne

Miejscowość: Włodawa

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 22-200 Włodawa

Województwo: lubelskie

Powiat: włodawski

Adres strony internetowej: –

Z mapą za pan brat

Mielczarskiego 11, 22-200 Włodawa, Polska

Więcej