Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Znajomość języka szansą na lepsze jutro - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja w Gościnie

Cel:

zachęcenie młodzieży do doskonalenia umiejętności językowych,
umożliwienie młodym ludziom rozwijanie zainteresowań, zapoznanie ich z kulturą krajów niemieckojęzycznych i francuskojęzycznych.

Odbiorcy projektu:

bezpośrednio: 30-40 osób, pośrednio: około 430 osób.

Opis projektu:

Gmina Gościno z racji swojego położenia w strefie nadmorskiej ma bardzo duży kontakt z turystami przede wszystkim z Niemiec. Ponadto gmina Gościno współpracuje z miastem partnerskim we Francji – Montmorillon. To partnerstwo odbywa się na wielu płaszczyznach, zarówno edukacyjnej, jak i społecznej. Odbywają się wymiany różnych grup mieszkańców Gościna i gminy Gościno (uczniowie, lokalni przedsiębiorcy, zespoły artystyczne, lokalne władze gminne).
Najczęstszą barierą spotykaną w tych wymianach jest bariera komunikacyjna (brak lub niedostateczna znajomość języka).
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców postanowiliśmy zorganizować niekonwencjonalną metodę nauki języka obcego poprzez wystawianie mini spektakli teatralnych w języku niemieckim i francuskim.
Proponowany projekt ma za zadanie zintegrowanie i zaktywizowanie młodych ludzi, poprzez pobudzenie ich edukacyjnych, twórczych, poznawczych aspiracji.
Planujemy zmniejszać braki edukacyjne młodych ludzi i poszerzać ich horyzonty poprzez zdobywania nowych umiejętności, jakie zagwarantuje nauka języka obcego poprzez warsztaty teatralne.
Zwieńczeniem całości projektu będzie przyjęcie w miesiącu maju grupy uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły niemieckiej z Vogelsang i w miesiącu czerwcu grupy uczniów ze szkoły francuskiej z Montmorillon.
Efektami realizacji projektu będzie przede wszystkim integracja i aktywizacja młodzieży, zorganizowanie pożytecznej formy spędzania wolnego czasy, nabycie nowych umiejętności edukacyjnych – posługiwanie się językiem francuskim i niemieckim (zachęcenie do indywidualnej kontynuacji nauki języka), umiejętności twórczych – rozwinięcie zdolności artystycznych.

Budżet projektu: 12 496 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej im. Macieja Rataja w Gościnie

Miejscowość: Gościno

Ulica, nr domu i lokalu: IV Dywizji Wojska Polskiego 72

Kod pocztowy i Poczta: 78-120 Gościno

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: kołobrzeski

Adres strony internetowej: –

Znajomość języka szansą na lepsze jutro

IV Dywizji Wojska Polskiego 32, 78-120 Gościno, Polska

Więcej