Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Filmowa przygoda - 2005

Realizowany przez:

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównajmy szanse, Przelewice

Cel:

stworzenie zajęć dla młodzieży, jakich do tej pory nie prowadzono na terenie wiejskim w naszym regionie. Brak domów kultury i ograniczone możliwości finansowe szkół powodują, że nie ma instytucji, które organizowałyby ciekawe formy zajęć rozwijające zainteresowania uczniów związane z filmem i nauką języków obcych.

Odbiorcy projektu:

bezpośrednio – 20 gimnazjalistów, pośrednio w projekcie zaangażowanych będzie około 250 gimnazjalistów, 25 pracowników szkoły oraz około 150 przedstawicieli społeczności lokalnej.

Opis projektu:

Od kilku lat rośnie grupa wolontariuszy w naszej szkole, którzy wspierają organizację ogólnopolskich imprez organizowanych na naszym terenie i jednocześnie wspierających prace edukacyjne i wychowawcze na rzecz młodzieży z dysfunkcjami. Jest potrzeba zorganizowania młodzieży wspierającej różnorakie działania w środowisku lokalnym. Dotychczasowy wolontariat działający bez uregulowań formalnych, funkcjonuje zupełnie nieźle, ale niesie to ze sobą komplikacje natury prawnej w przypadku jakiś niemiłych zdarzeń (jak np. skutki prawne ewentualnych wypadków). Dlatego powołanie klubu powinno nie tylko usprawnić działalność wolontariatu , ale i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa wolontariuszy i organizatorów działań. Klub organizując także dodatkowe zajęcia w Gdańsku umożliwiłby uczniom LO skrócenie dystansu do edukacji akademickiej.
Zubożenie środowiska popegeerowskiego uniemożliwia większości uczniom dojazd na tego typu zajęcia w większych ośrodkach miejskich. Największym problemem w organizowaniu tego typu zajęć jest dojazd zdolnej młodzieży, której rodzice nie posiadają własnych środków transportu a odległość od szkoły (15 km) uniemożliwia dojazd rowerem. Projekt powstał na zapotrzebowanie zgłoszone przez młodzież gimnazjalną po wycieczce do Ośrodka Telewizji Polskiej w Szczecinie.
Projekt ma polegać na zorganizowaniu zajęć, w ramach których młodzież gimnazjalna będzie realizować kręcenie filmu amatorskiego. Film ma być zbiorem scen z życia młodzieży wiejskiej a wszystkie dialogi będą w języku angielskim. Nad doborem scen i dialogów będą pracowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielki języka angielskiego i z pomocą instruktorów z Barlineckiego Domu Kultury. Sceny mają być nakręcane zarówno na wsi jak i w mieście. Uczniowie będą pracować w czasie zajęć pozalekcyjnych i w soboty. Projekt ma na celu umożliwienie uczniom poznania procesu tworzenia filmu amatorskiego i jednocześnie popularyzację języka angielskiego. Efektem tych działań ma być film w wersji angielskojęzycznej, który wykorzystywany będzie na lekcjach języka angielskiego. Ta ciekawa forma przekazu scen z życia młodzieży powinna zaowocować innym spojrzeniem uczniów na naukę tego języka. Dotacja ma być przeznaczona na zakup kamery cyfrowej i nośników danych, dowóz uczniów na zajęcia oraz pokrycie kosztów instruktorów z Domu Kultury i wyjazdu do Ośrodka Telewizji w Szczecinie. Projekt da niepowtarzalną okazję poznania tworzenia filmu amatorskiego. Młodzież nauczy się podstawowych zasad gry przed kamerą, scenografii, oświetlenia i montażu. Uczniowie poznają swoją drugą naturę i rozwiną swoją wyobraźnię. Po zrealizowaniu filmu zostanie on pokazany i oceniony przez pracowników Ośrodka Telewizyjnego w Szczecinie a uwagi i spostrzeżenia staną się bogatym materiałem do realizacji następnych filmów. Film pokazany zostanie na specjalnym pokazie dla rodziców i zaproszonych gości. Film będzie wykorzystany na lekcjach języka angielskiego.

Budżet projektu: 9 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne Wyrównajmy szanse, Przelewice

Miejscowość: Przelewice

Ulica, nr domu i lokalu: Przelewice

Kod pocztowy i Poczta: 74-210 Przelewice

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: pyrzycki

Adres strony internetowej: –

Filmowa przygoda

Przelewice 77, 74-210, Polska

Więcej