Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Żywe Muzeum Przyrodnicze - 2008

Realizowany przez:

Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Cel:

Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności planowania własnej ścieżki kariery.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu jest grupa 28 dziewcząt i chłopców w wieku od 16 do 18 lat czyli głównie uczniowie pierwszych i drugich klas szkół średnich. Większość to uczniowie rakszawskich techników, pozostali to uczniowie łańcuckich liceów. Zdecydowana większość młodzieży to mieszkańcy wsi i gminy Rakszawa

Opis projektu:

Projekt powstał w oparciu o sugestie młodzieży związane z ich zainteresowaniami oraz potrzebami poznawczymi, jakie wynikły z ankiet i rozmów. Projekt ma charakter przyrodniczy. Głównym pomysłem i wizytówką projektu jest Żywe Muzeum Przyrodnicze, w którym znajdują się: dział przyrody nieożywionej z okazami geologicznymi oraz wykonanymi przez młodzież modelami zjawisk przyrodniczych. Druga część Muzeum jest namiastką deszczowego lasu tropikalnego. W zamkniętych terrariach powstało orchidarium, paludarium, rosiczkarium i bambusarium. Do ważniejszych działań należą wyjazdowe ćwiczenia terenowe z geologii, eksperymenty przyrodnicze, 'Akademia tropiku’. Projekt opiera się o wykorzystanie najnowszych technologii pomiarowo-kontrolnej, pozwalającej na zautomatyzowanie większości czynności w tropikalnych mikrośrodowiskach. Wykorzystano w działaniach technologię komputerową i sprzęt audiowizualny. Dominuje metoda projektu, ćwiczenia terenowe i eksperymenty.

Budżet projektu: 62 860 zł

Dotacja: 48 900 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Kultury Fizycznej w Rakszawie

Miejscowość: Rakszawa

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Środkowa 325

Kod pocztowy i Poczta: 37-111 Rakszawa

Województwo: podkarpackie

Powiat: łańcucki

Adres strony internetowej: –

Żywe Muzeum Przyrodnicze

Rakszawa 431, 37-111, Polska

Więcej