Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przez sztukę odkrywam siebie, czyli Kaszubi do dzieła - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Kosobudy w Kosobudach

Cel:

Projekt odpowiada na zainteresowanie młodzieży sztuką, które w naszej wsi jest dość powszechne. Wynika to z faktu wzrastania młodzieży w tradycji i kulturze kaszubskiej, odradzającej się z coraz większą siłą. Wielu z tych młodych ludzi wcześniej brało udział w konkursach plastycznych: gminnych, powiatowych i wojewódzkich zdobywając nagrody i wyróżnienia.
Młodzi ludzie, po powrocie do miejsca zamieszkania ze szkół, nie mają zaplecza dla realizowania swojej aktywności. Istnieje zatem uzasadniona potrzeba stworzenia im możliwości artystycznego rozwoju i samorealizacji. Miejscem, gdzie mogliby się realizować jest budynek miejscowej szkoły podstawowej, który w ten sposób stanie się centrum życia kulturalnego młodzieży. Celem projektu jest rozbudzenie wśród młodzieży uczestniczącej w jego poszczególnych działaniach, potrzeby wyrażania się przez twórczość, podniesienie jej umiejętności plastycznych i umiejętności wykorzystania nowych technologii informacyjnych, podniesienie poczucia własnej wartości i samooceny oraz aktywności twórczej. Dla poprawy sytuacji młodych na rynku pracy projekt umożliwi zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, marketingu, sprzedaży i rozliczania.

Odbiorcy projektu:

Skierowany jest do 24 osób, w wieku 14 – 20 lat z miejscowości Kosobudy i najbliższej okolicy, które zostaną wyłonione na podstawie zgłoszeń i wypełnionych ankiet.

Opis projektu:

Podczas realizacji projektu przeprowadzony zostanie cykl warsztatów artystycznych z zakresu sztuki ludowej i profesjonalnej na Kaszubach. Do przeprowadzenia zajęć warsztatowych zaangażowani zostaną, co najmniej dwaj uznani twórcy ludowi: Józef Chełmowski i Zygmunt Kędzierski. Dzięki warsztatom powstanie aktywnie działająca grupa 24 młodych ludzi, która pod okiem instruktorów przygotowywać się będzie do pierwszej profesjonalnej wystawy w swoim życiu. W czasie realizacji projektu młodzież stworzy prace, które prezentowane będą w lokalnym centrum wystawienniczym – Chacie Kaszubskiej przez okres sezonu turystycznego. W ramach projektu powstanie również strona internetowa, na której internauci będą mogli zapoznać się zarówno z przebiegiem warsztatów, jak i poznać ogólne informacje na temat słynnych twórców kaszubskich i pojęcia związane ze sztuką ludową Kaszub.
Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup cyfrowego aparatu fotograficznego, sztalug stolikowych, materiałów biurowych, przyborów i materiałów przeznaczonych do wykonania prac (obrazów, rzeźb, ozdób z wikliny, itp.) przez uczestników projektu. Część dotacji przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów obsługi projektu i wynagrodzenia trenerów i artystów ludowych.

Budżet projektu: 16 615 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Kosobudy w Kosobudach

Miejscowość: Kosobudy

Ulica, nr domu i lokalu: –

Kod pocztowy i Poczta: 89-632 Brusy

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Adres strony internetowej: –

Przez sztukę odkrywam siebie, czyli Kaszubi do dzieła

Szkolna 5, 89-632 Kosobudy, Polska

Więcej