Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nie zapomnieć mowy ojców - 2005

Realizowany przez:

Gimnazjum w Chmielnie

Cel:

Głównym celem projektu „Nie zapomnieć mowy ojców

Odbiorcy projektu:

Zaangażowani bezpośrednio w realizację będą uczniowie gimnazjum w Chmielnie, biorący udział w przedstawieniu teatralnym legendy kaszubskiej o księżniczce Damroce – bezpośrednio 30 osób.

Opis projektu:

Sztuka będzie przedstawiana w języku kaszubskim, dlatego młodzi aktorzy muszą uczestniczyć w zajęciach doskonalących poprawną wymowę w języku kaszubskim. Uczyć się będą także interpretacji testów i piosenek ludowych, doskonalić dykcję i wyrazistość wypowiedzi poprzez gesty, ruchy i dźwięki. W projekcie zostały zaplanowane także zajęcia warsztatowe dzieci z zawodowym aktorem, które pozwolą na pobudzenie inwencji twórczej uczniów. Ponadto przewidziany został wyjazd dzieci do Teatru Muzycznego, aby poznać artystyczne walory tego typu przedstawień. Innym zaplanowanym zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie przez dzieci kostiumów i scenografii do inscenizacji. Przy wykonaniu skomplikowanych elementów pomagać będą rodzice i nauczyciel plastyki. Uczniowie przygotują także przy wykorzystaniu grafiki komputerowej afisz – plakat i program – broszurę informacyjną o przedstawieniu, które później zostaną wydrukowane i rozprowadzone w środowisku lokalnym. Realizacja przedstawionego projektu wpłynie na kształtowanie aktywnej postawy twórczej uczniów i wyrabiania poczucia tożsamości kaszubskiej w środowisku szkolnym i lokalnym oraz budzenia szacunku do tradycji przodków. Poza tym przygotuje młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym środowiska. Młodzieżowy Klub „Młodzi Kaszubi

Budżet projektu: 8 404 zł

Dotacja: 5 200 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Gimnazjum w Chmielnie

Miejscowość: Chmielno

Ulica, nr domu i lokalu: Bernarda Grzędzickiego 28

Kod pocztowy i Poczta: 83-333 Chmielno

Województwo: pomorskie

Powiat: kartuski

Adres strony internetowej: –

Nie zapomnieć mowy ojców

Bernarda Grzędzickiego 13, 83-333 Chmielno, Polska

Więcej