Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Żukowo na fotografii – miejsca, których nie znamy - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie

Cel:

Projekt ma na celu umożliwienie niepełnosprawnej młodzieży z gminy Żukowo, poprzez cykl zaplanowanych działań realizowanych przez kilka miesięcy, poszerzenie wiedzy o najnowszych zdobyczach techniki i jej wykorzystania, wiedzy o środowisku lokalnym oraz przygotowanie do publicznych prezentacji, kształtowanie umiejętności pracy grupowej poprzez podział zadań i ról oraz wspólne podejmowanie decyzji, rozbudzanie zainteresowania samodzielnym poznawaniem rzeczywistości, rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, biorących udział w zajęciach świetlicowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom SOSW w Żukowie.

Opis projektu:

Cele zostaną zrealizowane w trakcie różnorodnych zajęć. Zaplanowane zostaną warsztaty – cykl spotkań związanych z obsługą komputera, aparatu cyfrowego oraz zajęcia w plenerze – sesje zdjęciowe. Oczekiwanym efektem projektu będzie nabycie nowych umiejętności i aktywności życiowej, natomiast wymierną stroną efektów będzie wystawa prac zaprezentowanych społeczności lokalnej oraz umieszczenie fotografii w galerii internetowej. Do realizacji powyższych celów najbardziej przydatną formą pracy będzie metoda projektu badawczego oraz metoda projektu działania lokalnego. Obie metody realizowane będą częściowo indywidualnie, a częściowo – grupowo. Praca indywidualna kształtuje poczucie odpowiedzialności. Natomiast zadania grupowe uczą wspólnego podejmowania decyzji, dyskutowania, osiągania kompromisów, współodpowiedzialności i współpracy, co w przyszłości pozwoli osobom niepełnosprawnym brać udział w życiu kulturalnym, gospodarczym środowiska lokalnego. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup aparatu cyfrowego, karty pamięci, pokrycie kosztów publikacji i usług fotograficznych oraz sprzętu pomocniczego.
Na terenie miasta i gminy Żukowo funkcjonuje kilkanaście szkół. SOSW jest jedyną w gminie placówką oświatową skupiającą młodzież niepełnosprawną intelektualnie. Młodzież ta często postrzegana jest jako osoby, które pozbawione są aspiracji poznawczych i twórczych, osoby, którym brak jest aktywnych postaw wobec rzeczywistości. W dobie integracji młodzież niepełnosprawna intelektualnie często nie bierze udziału w konkursach, wystawach organizowanych dla osób w normie intelektualnej. Poprzez realizację przedsięwzięć projektowych wnioskodawcy pragną przełamać stereotyp braku zaangażowania ludzi niepełnosprawnych intelektualnie w sprawy najbliższego otoczenia. Pragną oni także pokazać, poprzez wystawę prac fotograficznych, że młodzież niepełnosprawna potrafi być bystrym obserwatorem otaczającej rzeczywistości, potrafi uchwycić rzeczy istotne, potrafi ukazać piękno krajobrazu, rozwijać swoje zainteresowania, twórczo uczestniczyć w życiu kulturalnym.
Kontynuacją projektu będzie okresowe aktualizowanie galerii internetowej oraz wzbogacanie wystawy o nowe fotografie, a także założenie w przyszłości kółka fotograficznego skupiającego młodzież z SOSW w Żukowie.

Budżet projektu: 6 330 zł

Dotacja: 5 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym Wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żukowie

Miejscowość: Żukowo

Ulica, nr domu i lokalu: Gdyńska 7A

Kod pocztowy i Poczta: 83-330 Żukowo

Województwo: pomorskie

Powiat: kartuski

Adres strony internetowej: –

Żukowo na fotografii – miejsca, których nie znamy

Gdyńska 51b, 83-330 Miszewo, Polska

Więcej