Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Reporterzy są wśród nas - 2005

Realizowany przez:

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Szansa w Grzybowie

Cel:

Celem projektu jest zaktywizowanie grupy 60 gimnazjalistów i zainspirowanie ich do poszukiwania w sobie ukrytych talentów, rozwoju swoich umiejętności poprzez praktyczne realizowanie zadań dziennikarskich, przekazanie tej grupie określonych umiejętności i wiedzy, potrzebnej w późniejszej edukacji i życiu społecznym. Celem projektu jest również wydanie trzech gazetek stworzonych w sposób profesjonalny przez gimnazjalistów, które będą mogły ukazywać się na terenie szkół również po zakończeniu projektu. Nasz projekt zakłada także, że po jego zakończeniu w jednej ze szkół powstanie Klub Młodego Reportera. Klub uruchomiony zostanie w tej placówce, której uczniowie najaktywniej włączą się w realizacje projektu. Członkowie klubu otrzymają materiały edukacyjne i będą mogli rozwijać swoje pasje także po zakończeniu projektu.

Odbiorcy projektu:

Młodzież ze wsi Grzybowo i okolic – bezpośrednio 60 osób.

Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów z dziedziny dziennikarstwa, historii oraz edukacji konsumenckiej, które w niekonwencjonalny i nieszablonowy sposób uaktywnią i zainspirują grupę 60 gimnazjalistów do odkrywania swoich talentów oraz interesujących miejsc i ludzi w swoim otoczeniu. Warsztaty zostaną przeprowadzone w trzech Zespołach Szkół, funkcjonujących w gminie Września – w Otocznej, w Nowym Folwarku i w Marzeninie (są to wsie, w których ilość mieszkańców nie przekracza w każdej z nich 700 osób). Uczniowie opracują relacje z tych warsztatów w formie dziennikarskiego materiału. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie w trzech szkołach trzech profesjonalnie złożonych i wydrukowanych gazetek, a także wydanie z najlepszych materiałów dotyczących danych miejscowości wkładki do lokalnego tygodnika. Dotacja zostanie przeznaczona koszty zorganizowania warsztatów, a także kupno 3 dyktafonów i jednego aparatu fotograficznego (sprzęt pozostanie w szkołach, biorących udział w projekcie), koszty składu i druku gazetek oraz koszty związane z uruchomieniem Klubu Młodego Reportera w tej ze szkół, w której młodzież w sposób najbardziej aktywny zaangażuje się w realizację projektu. W efekcie uczniowie poznają warsztat dziennikarski, przybliżą sobie przydatną w życiu wiedzę historyczną i konsumencką. Dla części z nich ten kontakt może okazać się ważny przy podejmowaniu późniejszych decyzji o wyborze kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. Mieszkańcy wsi Nowy Folwark, Marzenin i Otoczna stanowią środowisko typowo wiejskie. Szkoły funkcjonujące na tym terenie oprócz funkcji edukacyjnych i wychowawczych niewiele proponują alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Ten stan powoduje, że uczniowie po zakończeniu zajęć wracają do swoich domów. Spotykają się sporadycznie i najczęściej przed sklepem spożywczym, gdzie bardzo często koncentruje się życie wsi. Trudności finansowe ich rodziców, z których wielu nie posiada stałego źródła utrzymania z powodu bezrobocia lub korzysta z pomocy społecznej powoduje, że młodych mieszkańców wsi nie stać na dojazdy do Wrześni, aby tam rozwijać swoje zainteresowania. Nie mogą liczyć na ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole, ponieważ ograniczone środki finansowe, znajdujące się w dyspozycji tych placówek, uniemożliwiają ich organizację. Uczniowie bardzo chętnie angażowaliby się w jakiekolwiek zajęcia, gdyby takie im proponowano. Ten projekt odpowiada skutecznie na te problemy, stara się je ograniczyć. Propozycje oferowane w ramach projektu odpowiadają na potrzeby młodych ludzi, dotyczące chęci samorozwoju, poznawania nowych zjawisk i zajęć. Zaplanowanie działań, realizowanych w ramach projektu, w miejscu nauki gimnazjalistów, stwarza im szansę wzięcia udziału w rozwijających ich wiedzę i umiejętności zajęciach, beza konieczności dojeżdżania np. do Wrześni, co łączy się z czasochłonnością i wydatkami.

Budżet projektu: 13 690 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne Szansa w Grzybowie

Miejscowość: Grzybowo

Ulica, nr domu i lokalu: Grzybowo 32

Kod pocztowy i Poczta: 62-300 Września

Województwo: wielkopolskie

Powiat: wrzesiński

Adres strony internetowej: –

Reporterzy są wśród nas

Grzybowo 7, 62-309, Polska

Więcej