Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Dokument w Dwójce – młodzi badacze dokumentaliści - 2005

Realizowany przez:

Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Cel:

Projekt ma na celu proponować nowe formy spędzania wolnego czasu, rozbudzać aktywność, wyłaniać liderów środowiska lokalnego, kształtować wśród młodzieży aktywną postawę wobec rzeczywistości, tworzyć warunki sprzyjające włączaniu się młodzieży w działalność społeczną i publiczną, wykorzystywać możliwości, jakie stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych dla podnoszenia poziomu kształcenia, poprawiać jakość nauczania. Projekt ma służyć przełamywaniu barier, szczególnie barier psychologicznych.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna – bezpośrednio 38 osób, pośrednio inni uczniowie, mieszkańcy gminy i powiatu, władze lokalne.

Opis projektu:

W roku szkolnym 2005/2006 w Zespole Szkół Nr2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie została utworzona klasa liceum ogólnokształcącego o profilu humanistyczno-medialnym. Jednym z bodźców do utworzenia takiej klasy były dochodzące od rodziców i uczniów gimnazjum sygnały o zainteresowaniu młodzieży z powiatu choszczeńskiego filmem, prasą i ogólnie pojętymi mediami. Na terenie powiatu medialna sfera życia jest słabo rozwinięta i młodzież nie ma większej możliwości realizowania własnych zainteresowań w tym kierunku, zwłaszcza młodzież z terenów wiejskich, głównie popegeerowskich.
Projekt „Dokument w Dwójce – młodzi badacze dokumentaliści

Budżet projektu: 9 087 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Zespół Szkół nr 2 im. Noblistów Polskich w Choszcznie

Miejscowość: Choszczno

Ulica, nr domu i lokalu: Polna 5

Kod pocztowy i Poczta: 73-200 Choszczno

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: choszczeński

Adres strony internetowej: –

Dokument w Dwójce – młodzi badacze dokumentaliści

Reymonta 20, 73-200 Choszczno, Polska

Więcej