Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Jedzie straż ogniowa - 2005

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Stogach

Cel:

Celem projektu jest stworzenie i utrzymywanie młodzieżowej grupy pożarniczej na bazie Gimnazjum Gminnego.

Odbiorcy projektu:

Członkami grupy będzie młodzież powyżej trzynastego roku życia.

Opis projektu:

Na terenie Gminy brak jest podobnych organizacji, natomiast istnieje silna presja społeczna na pożyteczne formy zagospodarowania czasu wolnego młodych ludzi. Zwiększające się zagrożenia cywilizacyjne oraz te, występujące ze strony środowiska naturalnego, jak również brak powszechnej wiedzy o zachowaniach w sytuacjach kryzysowych powodują uczucie niepewności wśród mieszkańców. Szczególnie doświadczenia wynikłe po powodzi w 2001r. ujawniły braki w świadomości zachowań ludności podczas zagrożenia. Dlatego propagowanie wiedzy, która może zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożeń oraz zminimalizować ich skutki jest nie do przecenienia. Odpowiednio przeszkolona teoretycznie i praktycznie drużyna wywodzące się przecież z rodzin zamieszkujących teren gminy niewątpliwie będzie miała pozytywny wpływ na podniesienie poziomu wiedzy z zakresu reagowania kryzysowego. Nie bez znaczenia jest potrzeba wyrażania dumy rodziców w stosunku do dzieci z powodu ich prestiżowej i powszechnie pochwalanej działalności. Stworzenie strony internetowej, nawiązanie kontaktów z podobnymi Drużynami, jak również udział Grupy w zawodach ogólnopolskich służyć będzie propagowaniu wiedzy o rejonie Żuław Malborskich. Istotną cechą projektu jest możliwość samorealizacji dzieci z terenów wiejskich, gdzie przecież jest niewiele dostępnych form aktywizacji młodzieży w porównaniu do terenów miejskich. Barierą, która może spowodować ograniczenie działalności drużyny w późniejszym okresie mogą być możliwości finansowe OSP.
Celem projektu jest zaproponowanie młodzieży aktywnej formy działalności społecznej na rzecz lokalnej społeczności poprzez bezpośrednie włączenie jej w proces zapobiegania możliwym sytuacjom kryzysowym. Działalność ta będzie polegała na zbieraniu informacji o zagrożeniach występujących na terenie gminy, alarmowaniu ludności, treningach i zawodach z zakresu akcji ratowniczych. Ponadto, na rozwijaniu kultury fizycznej i działalności kulturalnej w ramach imprez organizowanych przez OSP i Gminę. Przewidujemy nawiązanie współpracy z podobnymi grupami działającymi na terenie kraju poprzez stworzenie strony internetowej oraz bezpośrednie spotkania podczas organizowanych zawodów strażackich. Spodziewanym efektem jest integracja młodzieży wiejskiej i wychowanie następnych pokoleń strażaków ochotników. Wyrobienie świadomości potrzeby pomocy wzajemnej i ochrony środowiska. Rozwój intelektualny i fizyczny młodych ludzi. Dotację planujemy przeznaczyć na wyposażenie pomieszczenia w świetlicy gdzie będzie siedziba Grupy. Chcemy zakupić komputer z oprogramowaniem i łączem internetowym. Również zadbać o podstawowy sprzęt sportowy oraz w miarę możliwości o umundurowanie. Finansowanie Grupy w dalszym okresie działania będzie prowadzone ze środków Gminy, co wynika z „Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej

Budżet projektu: 15 100 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: II Regionalny Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Stogach

Miejscowość: Stogi

Ulica, nr domu i lokalu: Stogi 15

Kod pocztowy i Poczta: 82-200 Malbork

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Adres strony internetowej: –

Jedzie straż ogniowa

Stogi 22, 82-200, Polska

Więcej