Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowe laboratorium przyrody - 2005

Realizowany przez:

Publiczne Gimnazjum w Platerowie

Cel:

Utworzenie Młodzieżowego Laboratorium Przyrody, które ma być miejscem do wykonywania badań i doświadczeń z zakresu biologii, chemii, fizyki, astronomii, celem umożliwienia uczniom czerpania wiedzy z własnych doświadczeń, obserwacji, eksperymentów i wniosków.

Odbiorcy projektu:

Projekt skierowany jest głównie do uczniów z dostrzegalnymi trudnościami w przyswajaniu nauk ścisłych, odznaczających się różną niepełnosprawnością, działaczy szkolnych kół naukowych, uczniów wykazujących własną twórczość oraz chęć uczestnictwa w projektach badawczych.

Opis projektu:

Młodzieżowe laboratorium Przyrody ma być miejscem do wykonywania badań i doświadczeń z zakresu biologii, chemii, fizyki, astronomii, celem umożliwienia uczniom czerpania wiedzy z własnych doświadczeń, obserwacji, eksperymentów i wniosków. MLP będzie miejscem do odbywania grupowych warsztatów badawczych zarówno w klasopracowni jak i terenie. W ramach działalności laboratorium uczniowie samodzielnie zaplanują, wykonają i przeprowadzą wszystkie zaplanowane w ramach projektu doświadczenia oraz eksperymenty, po czym zorganizują Festiwal Nauk Przyrodniczych. Do udziału w Festiwalu nasi uczniowie zaproszą uczniów z innych szkół. Wtedy to jako instruktorzy doświadczeń bądź eksperymentów będą pomagać zaproszonym gościom odkrywać tajniki nauk ścisłych (fizyka, astronomia, chemia) oraz prowadzić badania w terenie (monitoring biologiczno-chemiczny). Podsumowując Festiwal wydamy folder ukazujący działalność i możliwości MLP, który rozpropagujemy wśród szkół na terenie gminy i powiatu celem zaproszenia ich do korzystania z naszego laboratorium. Uczniowie opracują album powstały ze zdjęć i prac uczniów przedstawiający mapę nieba, wzbogacą bazę laboratorium o wykonane przez siebie wahadło, zegar słoneczny, tor do pomiaru ruchu i inne.
Dotacja zostanie przeznaczona na honoraria nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, dofinansowanie warsztatów pozaszkolnych.

Budżet projektu: 35 225 zł

Dotacja: 25 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Projekty Modelowe

Publiczne Gimnazjum w Platerowie

Miejscowość: Platerów

Ulica, nr domu i lokalu: Siedlecka 7

Kod pocztowy i Poczta: 08-210 Platerów

Województwo: mazowieckie

Powiat: łosicki

Adres strony internetowej: http://

Młodzieżowe laboratorium przyrody

Kościelna 6, 08-210, Polska

Więcej