Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Objazdowy instytut wyrównywania szans - 2005

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Cel:

Przygotowanie i zachęcenie młodzieży do pracy metodą projektu na rzecz rozwoju ich własnego i ich rówieśników oraz aktywizacji środowiska lokalnego

Odbiorcy projektu:

W ramach projektu Objazdowy Instytutu Wyrównywania Szans działania skierowane zostaną na rzecz nauczycieli i animatorów środowisk wiejskich i małomiasteczkowych oraz gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Uczestnicy projektu rekrutowani będą w drodze konkursu, w ramach którego zostanie wybranych 5 grup (ze szkół, ośrodków kultury…).

Opis projektu:

Podczas realizacji projektu uczestnicy wezmą udział w szeregu warsztatów, których celem będzie przygotowanie i zachęcenie ich do pracy metodą projektu na rzecz rozwoju młodzieży i aktywizacji środowiska lokalnego. Przy współpracy z opiekunami i wolontariuszami młodzież opracuje edukacyjne miniprojekty, które pozwolą im nauczyć się pracy metodą projektu oraz rozwijać swoje pasje i zainteresowania. W programowaniu i realizacji projektów młodzież będzie wspomagana przez pracowników i wolontariuszy z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Podczas programowania pracy grup młodzieżowych prowadzona będzie praca nad diagnozą środowiska szkolnego i lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz młodzieży uzdolnionej bez szans rozwoju; stworzona zostanie mapa potrzeb oraz zasobów ludzkich i lokalowych środowiska. Na bazie przeprowadzonych spotkań określone zostaną największe potrzeby uczniów szkoły (rozwijanie szczególnych zainteresowań, pomoc w poznaniu możliwości dalszego kształcenia, zajęcia dla dzieci i młodzieży ze szczególnymi trudnościami w nauce). Na bazie przeprowadzonych diagnoz stworzone zostaną projekty. W realizacji projektu młodzież będzie wspierana przez nauczycieli i wolontariuszy. Uwieńczeniem realizacji projektu będzie seminarium podsumowujące roczną pracę – prezentacja zrealizowanych projektów, wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi projektami. Po realizacji projektu opracowany i wydanie zostanie podręcznik – Krok po kroku – praca metodą projektu z grupą młodzieżową
Dotacja zostanie przeznaczona na szkolenia, spotkania, seminarium podsumowujące realizację projektu, przejazdy, materiały dydaktyczne i metodyczne, papiernicze potrzebne do prowadzenia zajęć oraz opracowanie i wydanie podręcznika metodycznego.

Budżet projektu: 97 150 zł

Dotacja: 25 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie

Miejscowość: Lublin

Ulica, nr domu i lokalu: Jezuicka 4/5

Kod pocztowy i Poczta: 20-013 Lublin

Województwo: lubelskie

Powiat: m. Lublin

Adres strony internetowej: http://www.wolontariat.org.pl/lublin

Objazdowy instytut wyrównywania szans

Rynek 19, 20-400 Lublin, Polska

Więcej