Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Odkrywamy świat fizyki - 2005

Realizowany przez:

Nekielskie Stowarzyszenie Edukacyjne – grupa Nieformalna, Nekla

Cel:

Celem projektu jest wykonanie pomocy dydaktycznych, w maksymalnym stopniu z wykorzystaniem materiałów dostępnych w codziennym życiu, co pozwoli uczniom lepiej zrozumieć zasadę działania wykonanych urządzeń i obserwowanych zjawisk. Uczniowie będą mieli świadomość pożyteczności i wagi własnej pracy. Projekt pobudzi uczniów do poszukiwania informacji, myślenia, pracy zespołowej. Zostanie pożyteczne i ciekawie zagospodarowany czas uczniów.

– stworzenie grupy uczniów bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu
– ustalenie celu działań, podział grupy na podzespoły, rozdzielenie obowiązków, ustalenie terminów spotkań (uczniowie mają za zadanie, korzystając z różnych źródeł, np. literatura, i Internet, konsultacje z fachowcami zebrać pomysły na pomoce dydaktyczne, np. prądnica luneta i opracować ich wykonanie)
– zakup potrzebnych rzeczy do wykonania zaplanowanych urządzeń – rodzice uczniów
– uczniowie z ewentualną pomocą rodziców i pod opieką nauczyciela wykonują zaplanowane działania
– uczniowie, korzystając z pomocy rodziców oraz nauczyciela fizyki, wykonują i filmują przygotowane doświadczenia
– festiwal fizyki – uczniowie przed resztą gimnazjalistów przedstawiają doświadczenia z wykorzystywaniem wykonanych przez siebie pomocy dydaktycznych

Realizacja projektu pobudzi uczniów do poszukiwania i wykorzystania informacji z różnych źródeł. Pozwoli to uczniom na rozwój umiejętności poznawczych i technicznych, rozwiązywanie problemów w sposób twórczy. Uczniowie efektywniej będą współdziałać w zespole oraz podejmować decyzje indywidualne i grupowe. Projekt oraz powstałe podczas jego realizacji pomoce dydaktyczne pozwolą podnieść poziom nauczania fizyki w naszym gimnazjum.

Odbiorcy projektu:

W projekcie będzie zaangażowanych około 40 uczniów gimnazjum, przede wszystkim będą to uczniowie, którzy interesują się naukami ścisłymi i ich zastosowaniem, ale mają niskie lub średnie oceny.

Opis projektu:

W projekcie weźmie udział grupa uczniów, których zadaniem będzie zebrać pomysły na pomoce dydaktyczne do nauki fizyki, opracować ich wykonanie, zbudować je i wykonać doświadczenie wykorzystując je. Doświadczenia te zostaną zademonstrowane dla pozostałych uczniów gimnazjum oraz nagrane na kasetę VHS, a także zostaną opracowane w formie folderów. Wykonane pomoce dydaktyczne, foldery i filmy zostaną własnością gimnazjum oraz zostaną przekazane pozostałym szkołom naszej gminy.

Budżet projektu: 9 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2005

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Nekielskie Stowarzyszenie Edukacyjne – grupa Nieformalna, Nekla

Miejscowość: Nekla

Ulica, nr domu i lokalu: Szczepańskiego 7

Kod pocztowy i Poczta: 62-330 Nekla

Województwo: wielkopolskie

Powiat: wrzesiński

Adres strony internetowej: –

Odkrywamy świat fizyki

Klemensa Szczepańskiego 7, 62-330 Nekla, Polska

Więcej